KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu kurumlarında görev almak isteyenlerin katıldığı 2020-KPSS lisans düzeyi sınavları sona erdi. ÖSYM, bugün ÖABT sorularını yayınlarken, adayların da sonuçlar için heyecanlı bekleyişi başlamış oldu. İşte ÖSYM'nin sınav sonuçları hakkındaki açıklamaları ve KPSS lisans sonuç tarihi...

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 6 Eylül’de uygulanan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile, 12-13 Eylül’de uygulanan Alan Bilgisi sınavları ardından, 20 Eylül’de yapılan KPSS ÖABT oturumlarıyla, 2020-KPSS lisans düzeyi sınavları tamamlanmış oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak olan memur adayları ÖSYM’nin takvimine göre, KPSS lisans sonuçlarına 22 Ekim 2020 tarihinde erişebilecek.

KPSS LİSANS SONUÇLARININ DUYURULMASI HAKKINDA

ÖSYM’nin 2020 KPSS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı İlginizi Çekebilir KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı

 

-Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.