LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuç tarihi belli mi?

LGS sınavına giren yaklaşık 1,5 milyon öğrenci heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. MEB'in 2020 sınav uygulama takviminde ise LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. Buna göre 20 Haziran'da yapılan LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. İşte LGS hakkında merak edilen tüm detaylar...

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuç tarihi belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında 20 Haziran tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öğrenciler hedefledikleri liselere girebilmek adına kaç puan aldığını merak ediyor. 2020 LGS sınavının ardından sonuçların da ne zaman açıklanacağı netleşti. MEB’in sınav takvimine göre, 2020 LGS sınav sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Sınav sonuçlarına itirazlar ise sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde odsgm.meb.gov.tr adresindeki e-itiraz bölümünden yapılabilecek.

2020-LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları (2020-LGS) 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz
bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.
c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini
durdurmamaktadır.
ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Loading...