Sözcü Plus Giriş

Bankacılık Kanunu’nda önemli değişiklikler geliyor

AKP'li milletvekilleri, Bankacılık Kanunu'nda önemli değişiklikler öngören tasarıyı TBMM'ye sundu. Tasarıda, ücret ve komisyonlara dair düzenleme yetkisinin Merkez Bankası'na verilmesinden idari para cezalarına kadar birçok başlıkta madde yer alıyor.

Güncellenme: 17:36, 06/02/2020
Bankacılık Kanunu’nda önemli değişiklikler geliyor

AKP milletvekilleri, Bankacılık Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Değişikliğe dair nottan satın başları şöyle:

– Kalkınma ve yatırım bankalarının da katılım bankaları gibi faizsiz esasa göre fon kullandırabilmesinin önü açılıyor.

– İzinsiz mevduat toplama, bankacılık faaliyetinde bulunma, banka adını kullanma vakalarına karşı karşı internet sitelerine erişim yasağı uygulaması geliyor.

PARA CEZALARI ARTACAK

– En son Bankacılık Kanununun yürürlüğe girdiği 2005 yılında belirlenen idari para cezası miktarları caydırıcı olabilmesi için günümüz şartlarına göre güncelleniyor. Finansal piyasalarda yaşanacak manipülatif hareketlere karşı idari para cezası uygulaması getirilecek.

– Sistemik önemi haiz bankaların kendiliğinden, faaliyetleri ve üstlendikleri risklerle uyumlu olarak gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmeler karşısında alacakları önlemleri içeren planları hazırlayarak uygulaması öngörülüyor.

– Bankaların grup bazında kredi risklerinin takibinde önem taşıyan risk grubu tanımı genişletilerek, risk gruplarının Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayımlanan standartlar ile uyumlu olarak uygulanmasına yönelik esasların denetim otoritesi tarafından belirlenmesi sağlanacak.

VERİLERİN YURT DIŞIYLA PAYLAŞILMASINA YASAK

– Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek kişilere ait kişisel veriler ve tüzel kişilere ait bilgilerin müşteri sırrı haline geleceği netleştirilmekte, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller haricinde müşteri sırrı ya da banka sırrı niteliğinde olan her türlü verinin, yurt dışındaki üçüncü taraflar ile paylaşılması ya da bunlara aktarılması konusunda Kurula, ekonomik güvenliğe ilişkin yapacağı değerlendirme sonrasında yasaklama getirme yetkisi verilecek.

– Bankaların faaliyetlerini yürütmede kullandıkları bilgi sistemleri ve bunların yedeklerinin yurt içinde bulundurulması hususunda Kurul, karar almaya yetkili kılınıyor.

MERKEZ’E ÜCRET VE KOMİSYONLARI BELİRLEME YETKİSİ

– Bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit yönetimi ve kredi kartı gibi tüm faaliyetlerinden her ne ad altında olursa olsun aldıkları ücret, masraf ve komisyonların belirlenmesi yeniden düzenleniyor. Konunun Merkez Bankasının temel görev ve yetkileri ile ilişkili olduğu gözetilerek, Cumhurbaşkanına tanınan yetkilerin doğrudan Merkez Bankasına tanınması amaçlanıyor.

– Kredi ve mevduat dışında POS komisyonları, alternatif dağıtım kanallarından yapılan işlemler ile ilgili çok sayıda şikayet gelmesi nedeniyle diğer işlemler de Kanun maddesi kapsamına alınmıştır.” (DHA)

Yayınlanma Tarihi:17:35,