Sözcü Plus Giriş

BDDK’dan aktif rasyo ile ilgili ek düzenleme!

Bankacılık Denetleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların Aktif Rasyosu'nun (AR) hesaplanması ile ilgili değişiklik kararının ardından ek kararlar aldı, buna göre aktif rasyosu solo bazlı hesaplanacak, Kalkınma ve Yatırım bankaları ile TMSF bünyesindeki bankalar muaf olacak.

Güncellenme: 11:04, 01/05/2020
BDDK’dan aktif rasyo ile ilgili ek düzenleme!

BDDK açıklamasına göre, yapılan yeni değişiklikle ayrıca 31 Mart itibarıyla bankalar mevduatı hariç toplam mevduatı 5 milyar TL’nin altında kalan bankalara yıl sonuna kadar uyum için süre tanınacak.

BDDK geçtiğimiz hafta aldığı kararla bankaların Mayıs ayından itibaren bankaların aktif rasyolarını haftalık olarak hesaplamaya başlayacağını açıklamıştı. Karara göre aktif rasyosunun her ay sonu itibarıyla, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %100’ün, katılım bankaları için %80’in altına düşmemesine karar verilmişti.

Aktif rasyosu formülünde pay kısmı krediler, bankaların bilançosundaki menkul kıymetlerin %75’i ve TCMB ile yaptıkları swap kontratlarının %50’sinin toplamından oluşurken, payda TL mevduat ile yabancı para mevduatın %125’inin toplamından oluşuyor.

BDDK açıklamasında hesaplamaya ilişkin şu kararlar yer aldı:

*AR'ın pay ve payda kısmında yer verilen tüm YP kalemlerin TL'ye çevriminde, rasyo hesaplama tarihlerindeki TCMB döviz alış kuru esas alınacak

*AR'ın pay ve payda kısmında yer verilen kalemlere, bu kalemlere ilişkin reeskont ve tahakkuk bakiyeleri dahil olmayacak

*AR’ın payda kısmında yer verilen “TL Mevduat” ve “YP Mevduat” kalemlerine yurtiçi/yurtdışı bankalar mevduatı dahil olmayacak

*Yurtdışı merkez ve şubelerden olan YP borçlanma işlemleri de rasyo hesaplamasına dahil olmayacak

*Mevduat için TCMB nezdinde tutulması gereken zorunlu karşılıkların ya da müşterilerin nakit ihtiyaçlarına istinaden bankaların kasa bakiyelerinde ihtiyaten tutulan likidite, AR'ın payda kısmından düşülmeyecek ya da pay kısmına eklenmeyecek

*Mevduat blokajlı kullandırılan krediler ve teminat olarak bloke edilen mevduat tutarları rasyonun pay ve payda kısımlarında hesaplamaya dahil edilecek

KREDİLER

*Krediler kalemine takipteki alacaklar, gayrinakdi krediler, bankalara kullandırılan krediler, 6361 sayılı Kanuna tabi faktoring ve finansman şirketlerine kullandırılan krediler, yurtdışı yerleşiklere kullandırılan krediler dahil edilmeyecek.

*Krediler kalemine, 6361 sayılı Kanuna tabi finansal kiralama şirketlerine kullandırılan krediler ve katılım bankaları için finansal kiralama alacakları dahil edilecek

*AR'ın pay kısmına, yurtiçi/yurtdışı bankalardan olan alacaklar ve ters repo işlemleri dahil edilmeyecek.

MENKUL KIYMETLER

*AR'ın pay kısmında yer verilen “Menkul Kıymetler” kalemine, yalnızca yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilmiş hisse senetleri değil yurtiçi/yurtdışı fark etmeksizin tüm hisse senetleri, tüm yatırım fonları, bankaların ihraç ettiği menkul kıymetler, 6361 sayılı kanuna tabi faktoring ve finansman şirketlerinin ihraç ettiği menkul kıymetler dahil edilmeyecek.

*”Menkul Kıymetler” kalemine 6361 sayılı Kanuna tabi finansal kiralama şirketlerinin ihraç ettiği menkul kıymetler ve özel sektörün ihraç ettiği kira sertifikaları da dahil edilecek.

*”Menkul Kıymetler” kalemi hesaplanırken bu kalem altındaki varlıkların bilanço değeri esas alınacak.

TCMB SWAP KALEMİ

*AR'ın pay kısmında yer verilen “TCMB Swap” kalemine TCMB ile yapılan bankaların Altın verip TL aldığı Swap işlemleri, Borsa İstanbul FX Swap piyasasında, bankaların döviz verip TL aldığı ve karşı tarafı TCMB olan FX Swap işlemleri, TCMB ile yapılan altın ve döviz depo işlemleri dahil edilecek.

*TCMB ile yapılan bankaların altın verip döviz(FX) aldığı swap işlemleri dahil edilmeyecek.

*TCMB Swap kaleminin hesaplanmasında Swap işlemleri, işlem tarihi itibariyle değil valör tarihi itibarıyla dikkate alınacak.

-TCMB ile yapılan altın ve döviz depo işlemleri haricindeki diğer para piyasası işlemleri, hesaplamada rasyonun pay kısmına dahil edilmeyecek. (REUTERS)

Yayınlanma Tarihi:20:19,