Sözcü Plus Giriş

Belediye bütçesinden aile boyu özel sigorta

İBB şirketlerinden BELBİM ve Enerji A.Ş’nin 2018 yılında çalışanlarına ve ailelerine şirket bütçesinden yaptırdığı yüz binlerce lira tutarındaki özel sağlık sigortası Sayıştay'a takıldı. Sayıştay, kamu şirketi durumunda olan BELBİM ve Enerji A.Ş.’de çalışan genel müdür ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri için sağlık sigortası yaptırılmasının mümkün olabileceğini ancak özel sektörde bile aile fertlerinin bu şekilde sigorta kapsamına alınmadığını vurguladı.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 09:54, 26/01/2020
Belediye bütçesinden aile boyu özel sigorta

Sayıştay'ın 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BELBİM ve Enerji A.Ş.'de gerçekleştirdiği denetimde şirket çalışanları ve aile fertlerine özel sağlık sigortası yaptırılması mevzuata uygun bulunmadı.

BELBİM raporunda, şirkette görev yapan genel müdür, genel müdür yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri, iç kontrol sorumlusu, danışman, özel kalem, müdür, şef ile bunların aile fertleri için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılarak poliçe bedellerinin şirket bütçesinden karşılandığı tespit edildi.

543 bin 881 TL bedelli ihale ile şirket personeli ve aile fertlerinden oluşan 213 kişi için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırıldığı kaydedildi. Dönem içerisinde 23 kişinin daha sigorta kapsamına eklenerek 236 kişi için 27 bin 194 TL'lik iş artışı ile birlikte sözleşme bedelinin toplam 571 bin 75 TL'ye çıktığı anlatıldı.

MÜKERRER SİGORTA

İhale kapsamında tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılan tüm personel ile bunların aile efradının tamamının genel sağlık sigortasının bulunduğu ve SGK'ya genel sağlık sigorta primi ödemesinde bulunulduğu belirtildi.

Sayıştay denetçileri bu kişiler ve aileleri için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılmasının mükerrer sağlık sigortası uygulaması anlamına geldiğini vurgulayarak “Durumun şirket kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı açısından yersiz olduğu değerlendirilmektedir” denildi.

236'NIN 169'U AİLE FERDİ

Raporda yer alan tabloya göre yönetim kurulu başkanı ve üyesi 10 kişi, 1 genel müdür, 3 genel müdür yardımcısı, 10 müdür, 1 özel kalem, 1 iç kontrol sorumlusu, 1 danışman, 40 şef ve 169 aile ferdi olmak üzere 236 kişiye özel sigorta yapıldı.

Raporda, profesyonel anonim şirketlerde üst düzey yöneticiler için özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortasının özel sektör mantığı gereği bir teşvik unsuru olabileceği belirtilerek “Bu durumda dahi, kapsam üst düzey yönetici vasfını haiz personel ile sınırlandırılmakta ve genel olarak aile fertleri de dikkate alınmamaktadır. Aile fertleri konusunda sadece indirimli şekilde ücreti kendileri tarafından ödenmek suretiyle sigorta yapılabilmektedir” denildi.

“BASİRETLİ BİR TÜCCAR GİBİ HAREKET EDİN”

Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası İBB ve bağlı genel müdürlüklerine ait bir kamu şirketi durumunda olan BELBİM AŞ'de çalışan genel müdür ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri için sağlık sigortası yaptırılması mümkün olmakla birlikte bunların dışında kalan diğer personel ile yönetim kurulu üyeleri dahil tüm personelin aile fertleri için sağlık sigortası yaptırılmaması gerektiği vurgulandı.

Raporda “Yapılacak bu işlemin profesyonel yönetim anlayışı ile kanunun basiretli bir tüccar gibi hareket edilmesi hükmüne daha uygun olacağı ve şirket menfaatlerinin korunmasına da hizmet edeceği değerlendirilmektedir” tespiti yapıldı.

ENERJİ AŞ: 119 KİŞİ İÇİN 265 BİN LİRALIK SİGORTA

Sayıştay, İBB şirketlerinden Enerji A.Ş. için de aynı tespiti yaptı. Bu şirkette de özel sağlık sigortası için 256 bin 660 TL+ KDV bedel ile ihale gerçekleştirildiği kaydedildi.

Şirket personeli ve aile fertleri olmak üzere toplamda 119 kişi için özel sağlık sigortası yaptırıldığı belirlendi. Enerji A.Ş'de de yönetim kurulu başkanı ve üyesi 14 kişi, 1 genel müdür, 6 müdür, 1 Hukuk Müşaviri, 13 şef, 84 aile ferdine özel sigorta yapıldı.

Sayıştay, Enerji A.Ş.'ye de aynı uyarıları yaparak “Tamamlayıcı sigorta özel sektör mantığı gereği bir teşvik unsuru olabilmektedir. Bu durumda dahi, kapsam üst düzey yönetici vasfını haiz personel ile sınırlandırılmakta ve genel olarak aile fertleri de dikkate alınmamaktadır. Aile fertleri konusunda sadece indirimli şekilde ücreti kendileri tarafından ödenmek suretiyle sigorta yapılabilmektedir” dedi

Yayınlanma Tarihi:09:38,