Corona önlemleri Meclis’e geldi

AKP bugün daha önceden corona virüsüne karşı açıklanan önlemlerin yasalaşması için 15 maddelik bir kanun paketini Meclis'e getirdi. Pakete göre işten çıkarma üç ay yasaklanıyor, KYK borçları üç ay erteleniyor, belediye meclislerine su faturalarını üç ay ertelemeleri için yetki veriliyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yeni ekonomik paketini bugün meclise sundu. ‘Yeni Corona Virüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun Teklifi’ 131 milletvekilinin imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na iletildi. Yeni ekonomik tedbir paketi için yarın plan ve bütçe komisyonun toplanması, kanun teklifinin önümüzdeki hafta görüşülmek üzere meclise gelmesi bekleniyor.

15 MADDELİK TEKLİF

15 maddelik kanun teklifinde genel gerekçe şu ifadelerle anlatıldı:

“İlk olarak 2019 yılı aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde tespit edilen yeni corona virüsü (Covid-19) hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11/3/2020 tarihinde küresel salgın hastalık ilan edilerek gerekli önlemlerin alınması konusunda tüm ülkelere acil durum çağrısında bulunulmuştur. Ülkemizde ise ilk vaka 10/3/2020 tarihinde görülmüştür. Ülkemiz bu salgınla mücadelede önleyici tedbirler alma konusunda en erken davranan ülkelerin başında gelmektedir. Bugüne kadar salgının vatandaşlarımız ve toplum sağlığı ile ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve bertaraf etmek amacıyla çeşitli tedbir programları uygulamaya konulmuştur. Önümüzdeki dönemde de salgınla mücadelede hem toplum sağlığı hem de sosyal ve ekonomik hayata ilişkin birtakım önlemlerin alınması önem arz etmektedir.”

HANGİ TEDBİRLER VAR?

Corona virüsü salgınının sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan kanun teklifinde yer alan yeni tedbirler şöyle;

– Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilerimize nakdi ücret desteği sağlanması,

– Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilememesi,

– Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımların üç ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan yapılması,

– Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımlarının alınmaması,

-Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetlerinin 3 ay süreyle desteklenebilmesi,

– Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesi,

– Kaçakçılıkla mücadelede el konulan bulaşıcı salgın hastalıkla mücadelede doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemelerin bekletilmeyerek ilgili kamu kurumuna tahsisi,

– Tarım satış kooperatifleri birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait taksit ödemesinin 2021 yılına ertelenmesi,

– Seyahat Acentaları Birliğine üye seyahat acentalarının ödemesi gereken yıllık aidatın 2020 yılında alınmaması ve seyehat acentalarına ait işletme belgelerinin acenta unvanından bağımsız olarak devredilebilmesi,

– TEDAŞ'ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarının yapılandırılması,

– TOBB, kooperatifler, dernekler ve tarımsal üretici birlikleri gibi çeşitli kuruluşların genel kurul toplantılarının ertelenmesi ve bu süre içerisinde mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının devamının sağlanması,

– Boşalan muhtarlıklara ilişkin 2020 yılında yapılması gereken seçimlerin ertelenmesi,

– Ticaret gemilerine düzenlenen denize elverişlilik belgelerinin süreleri ile deııetlemelerin 1/8/2020 tarihine kadar uzatılması,

– Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisansların geçerlilik süresinin bir yıl uzatılması,

– Ar—Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süreyle bölge dışından da yürütülmesine izin verilebilmesi,

– Mücbir sebep hallerinde; Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin bilgi ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin yöntemlerin Bakanlıkça belirlenmesi,

– Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmesi birimlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilmesi, amaçlanıyor.

7 maddede coronaya karşı torba yasa İlginizi Çekebilir 7 maddede coronaya karşı torba yasa
AKP Çin Corona Dünya Ekonomi Hükümet KYK Maliye Bakanlığı Meclis Mehmet Muş Muş Sağlık SGK sigorta sosyal medya TBMM Teknoloji Türkiye uygulama