Sözcü Plus Giriş

Perakende ticarete ‘fahiş fiyat ve stok’ düzenlemesi geliyor

AKP hükümeti yeni bir torba yasa taslağı hazırladı. Meclis’e getirilmesi beklenen ve SÖZCÜ’nün ulaştığı taslak metinde ticari hayata ilişkin çarpıcı düzenlemeler yer alıyor.

İsmail ŞAHİN
Güncellenme: 22:55, 08/04/2020
Perakende ticarete ‘fahiş fiyat ve stok’ düzenlemesi geliyor

Hükümet, corona virüsün ekonomiye olan etkisini azaltmak için Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hazırladı.

Yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine getirilmesi beklenen düzenlemede ticaret hayatına ilişkin dikkat çeken maddeler bulunuyor.

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’na iki yeni madde eklenmesi ön görülüyor.

Bu maddelerden biri fiyat artışı ile ilgili ve şöyle:

“Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi haklı bir gerekçe olmaksızın bir mal veya hizmetin satış fiyatında aşırı artış yapılamaz.”

STOKÇULUK VE FİYAT ARTIŞI

Diğer madde ise stokçulukla ilgili:

“Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından fiyat artışı beklentisi veya benzeri sebeplerle mal satışından kaçınılamaz; piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz.

Maddenin gerekçesi ise yasa teklifinde, “Piyasanın olağan akışını bozarak piyasa aksaklıklarına sebep olan ve kamunun genel menfaatine uygun olmayan haksız ve rekabeti bozucu faaliyetlere yönelik idari ve hukuki tedbirlerin ivedilikle uygulamaya konulması için ilave yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur” ifadeleriyle anlatıldı.

Özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddeleri ile temizlik ve sağlık ürünleri gibi belli ürün gruplarında yaşanan talepteki olağandışı artış nedeniyle, piyasada karşılaşılan fahiş fiyat artışları mağduriyetlere sebep olmuştu. Ayrıca, talebi yoğun ürünler ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan hammadde ve diğer girdiler piyasada bulunamıyordu.

İktidar bunun önüne geçmek için, üretim ve tedarik zincirinin tüm aşamaları ile nihai tüketiciye yapılan satışlarda, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi haklı bir gerekçe olmaksızın makul olmayan fiyat artışlarını ve stokçuluğu yasaklama kararı aldı.

CEZA KANUNU'NU NE DİYOR?

Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci maddesi fiyatları etkileme, 238'inci maddesi kamuya gerekli ürünlerin yokluğuna neden olma, 240'ıncı maddesi mal veya hizmet satışından kaçınma fiillerini suç olarak tanımlıyor.

Yasaya göre stokçuluk, yapanlara verilecek hapis cezası ceza altı aydan iki yıla kadar değişiyor. Fiyatları etkileyenlere ise üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilebiliyor.

İlginizi Çekebilirİşten çıkarma 3 ay yasaklanıyorİşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
Yayınlanma Tarihi:21:37,