İhracatta “Banka Ödeme Yükümlülüğü” uygulaması kaldırıldı

İhracat bedellerinin yurda getirilme yöntemlerinden "Banka Ödeme Yükümlülüğü" uygulamadan kaldırıldı. Artık ithalatçının bankası ile ihracatçının bankası arasındaki belgelerin uyuşma durumu aranmadan ihracat dövizi yurda sokulabilecek. Hükümet bu hamle ile içeride doları bollaştırmak ve böylece TL'yi dolar karşısında değerli kılmak istiyor.

İhracatta “Banka Ödeme Yükümlülüğü” uygulaması kaldırıldı

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esasları düzenleyen tebliğ kapsamında, ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde ödeme yöntemlerinden biri olan “Banka Ödeme Yükümlülüğü”  (BÖY) uygulamadan kaldırıldı.

Söz konusu yöntem, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin 2018-32/48 sayılı tebliğde, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesinde seçenekleri belirleyen 3. madde metninden çıkarıldı. Değişikliğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

BÖY NEDİR?

ÜNSPED Gümrük Müşavirleri Derneği’nin internet sitesinde Ömer Haluk Turanlı tarafından kaleme alınan yazıdaki bilgilere göre; BÖY’de ithalatçı ve ihracatçı arasında bankalara fiziksel evrak ibrazı söz konusu değildir. İşlemin başında tarafların arasındaki sözleşme şartları bankaya iletilir ve bu şartların içerdiği bilgiler / veriler ile bir veri bankası oluşturulur. İhracatçı malların sevkini gerçekleştirdikten sonra ticari evrakların asıllarını doğruca ithalatçıya gönderir, birer nüshasını da bankasına (lehtar banka) iletir. Lehtar banka evraklardaki bilgileri işlemin başında oluşturulmuş olan veri bankasına girer ve sistem mevcut verilerle yeni girilen verileri karşılaştırır. Veriler eşleşiyorsa yükümlü banka, ithalatçıdan herhangi bir teyit, talimat, v.b. almaksızın ödemeyi yapmaya yükümlü hale gelir. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)