İşletmeler ikinci dalga salgına hazır değil

Covid-19 Krizinin İşletmelere Etkileri Raporu’na göre, işletmeler krizden ağır şekilde etkilenirken, salgında ikinci dalga olması durumunda firmaların yüzde 59’u bu duruma hazır olmayacak.

İşletmeler ikinci dalga salgına hazır değil

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu'nun TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP koordinasyonunda gerçekleştirdiği “Covid-19 Krizinin İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin İkinci Anket Sonuç Raporu” açıklandı. Elektronik ortamda, yüzde 60'ı mikro ve küçük, yüzde 40'ı orta ve büyük ölçekli olmak üzere toplam 619 firmanın katıldığı anket, Covid-19 krizinin işletmeler üzerindeki etkilerini araştırma amacıyla gerçekleşti.

Anket sonuçlarında, marttan mayısa krizin işletmeleri etkileme oranında az da olsa bir düşüş olduğu izleniyor.

BÜYÜK FİRMALAR SAĞLAM

Olumsuz etkilenen firmalar martta yüzde 85 iken bu oran mayısta yüzde 78'e düşüyor. Krizden en yoğun etkilenen firmalar yüzde 69 ile mikro, yüzde 49 ile küçük ölçekli firmalar iken, bu oranın büyük ölçekli firmalarda yüzde 31 olduğu görülüyor. Covid-19 krizinin kadın çalışanları daha çok etkilediğinin görüldüğü ankette, işletmelerin yarısından fazlasının ikinci salgına hazır olmadığı ortaya çıktı.

Yapılan incelemede işletmelerin yüzde 59'unun ikinci dalga Covid-19 salgını olasılığına hazır olmadığı ortaya çıktı. Salgın krizinin devamı durumunda, firmaların yüzde 48'i sermayelerinin en fazla 3 ay yeteceğini belirtiyor. Yüzde 22'si ise sermayelerinin ya yetmediğini ya da en fazla bir ay yeteceğini söylüyor.

Ümit Boyner

İSTİHDAM KAYBI SORUN

Firma ölçeğine göre, sermayelerinin kısa dönemde yetmeyeceğini belirten firmaların yüzde 32'si mikro ölçekliyken bu oran büyük firmalarda yüzde 6 olarak görünüyor.

Anket hakkında değerlendirmelerde bulunan Hedefler İçin İş Dünyası Başkanı Ümit Boyner, kendisini en çok istihdamın kaygılandırdığını söyledi. “İstihdam kayıplarının en az seviyede tutulabilmesi için desteklerin sürdürülmesini bekliyoruz” diyen Boyner, tüketici güveninin de yerine gelmesi için hem kamunun hem de işletmelerin özel çalışma yapması gerektiğini belirtti.

Artan iş yükü kadın çalışanları daha olumsuz etkiledi

Covid-19 krizinin çocuk bakımı, hasta bakımı, hijyen ve gıda güvenliği gibi aile ve ev içine ilişkin sorumlulukları arttırması nedeniyle özellikle kadın çalışanlar üzerinde daha yoğun bir etki oluşturduğu görülüyor.

Covid-19 krizinden dolayı çalışanlarının iş-yaşam dengesinde zorlandığını gözlemleyen firmaların yüzde 34'ü kadınların daha olumsuz etkilendiğini belirtti. Ankete göre kadın yönetici oranı daha yüksek olan firmaların kadınların daha fazla etkilendiğini belirtmiş olmaları, iş yaşam dengesi ve ev içi sorumluluklar konusunda cinsiyete duyarlı bir farkındalık ve bakış açısının bu tür firmalarda daha güçlü olduğunu akla getiriyor. Sektörel olarak bakıldığında, özellikle sağlık sektöründe çalışan kadınların daha zor koşullarla karşı karşıya kaldığı görülüyor.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...