Kredili alım ve açığa satış her gün raporlanacak

Yatırım kuruluşlarınca borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymetlere ilişkin gerçekleştirilen işlemler Veri Depolama Kuruluşu'na (VDK) raporlanacak. Uygulanmada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) görüşü çerçevesinde bankalara istisna getirilebilecek.

Kredili alım ve açığa satış her gün raporlanacak

Veri Depolama Kuruluşu’na (VDK) yapılacak raporlamalara ilişkin esaslar tebliğine bir bölüm ekleyen tebliğ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, söz konusu işlemlerin en geç işlem gününde işlem yapan taraflarca VDK’ya raporlanması zorunlu tutuldu. Raporlama yükümlülüğü kapsamındaki taraflar, raporladıkları işlemlere ilişkin kayıtları en az 10 yıl süre ile saklayacaklar.

Tebliğe eklenen bölümün, “Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri ile kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin raporlama yükümlülüğü” başlıklı maddesine göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerine yönelik düzenlemesi kapsamındaki işlemler için yatırım kuruluşları tarafından her gün itibarıyla VDK’ya raporlama yapılacak.

SPK BELİRLEYECEK

SPK, yetkili kuruluşlarca bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ilave hususların ve sermaye piyasası kanunu uyarınca getirilen işlem yasağı ile tedbir kararlarının VDK’ya raporlanmasını talep edebilecek. Raporlamaya ilişkin esaslar SPK tarafından belirlenecek.

Tebliğe göre ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından, sermaye piyasası kanununun 13. maddesi uyarınca sermaye piyasası araçları ve bunlar üzerindeki hakların elektronik ortamda kayden izlendiği sisteme yatırımcının işlenmiş haciz, tedbir, iflas, tasfiye bilgileri ile toplam hesap sayısı, vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki türev verileri ve sermaye piyasalarına ilişkin istatistiksel veriler, Borsa İstanbul tarafından, pay piyasasında gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin veriler ile Takasbank tarafından, kaldıraçlı alım satım verileri, ödünç pay senedi piyasası verileri her gün itibarıyla VDK’ya raporlanacak.

Bildirim yapmakla yükümlü olanlar, özel mevzuatındaki gizlilik ve sır saklama yükümlülüklerini ileri sürerek talep edilen bilgileri vermekten imtina edemeyecek. (REUTERS)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...