Mükellefler vergi hizmetlerinden memnun!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan “Mükellef ve Meslek Mensubu Hizmet Memnuniyet Anketi”nin ikincisi sonuçlandı. Türkiye'de ağır vergiler altında ezilen vatandaşın ve kurumların vergi dairelerinin hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 76,9'dan yüzde 78,2'ye çıktı.

Mükellefler vergi hizmetlerinden memnun!

Vergiler sebebiyle aldığımız benzin, kullandığımız internet pahalılıkta dünya ile yarışıyor. Yüksek Özel Tüketim Vergisi oranları yüzünden vatandaş sıfır otomobil almayı bile rüyasında görmeye başladı. Yine de buna rağmen vergi toplamaktan sorumlu Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hizmetlerinden halk memnun!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin memnuniyetinin ölçülmesi, hizmet önceliklerinin belirlenmesi, güncel durumun ortaya çıkarılması, kurumun bilinirliğinin ve vergi algısının ölçülmesi, mükellef ve meslek
mensuplarının iletişim kanallarının belirlenmesi amacıyla ilki 2015 yılında yapılan “Mükellef ve Meslek Mensubu Hizmet Memnuniyet Anketi”nin ikincisi 7 Ekim-19 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlendi.

Anket, 30 Vergi Dairesi Başkanlığı ve 10 Defterdarlık bünyesinde toplam 5.183 mükellef (kurumsal+bireysel) ile 14 Vergi Dairesi Başkanlığı ve 1 Defterdarlık bünyesinde toplam 1.000 meslek mensubunun (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir) katılımıyla yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak profesyonel bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirildi.

MÜKELLEF MEMNUNİYET ORANI YÜKSELDİ

2019 yılında yapılan Mükellef ve Meslek Mensubu Hizmet Memnuniyet Anketi sonuçlarına göre; mükellef memnuniyet oranı %78,24 ve meslek mensubu memnuniyet oranı % 77,00 olarak tespit edildi.

Ankette, mükelleflere ve meslek mensuplarına kurumsal algı, elektronik hizmetler, vergi dairesi hizmetleri, vergi bilinci ve mükellef hakları gibi farklı alanlarda sorular yöneltildi ve verilen cevaplar doğrultusunda gerekli analizler yapıldı.

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ EN ÇOK BİLİNEN KURUM

Kurum bilinirliğiyle ilgili mükelleflere hiçbir hatırlatma yapılmadan yöneltilen “Vergi denilince aklınıza gelen ilk kurum nedir?” sorusuna verilen cevapta 2015 yılında % 39,80, 2019 yılında % 46,20 oranıyla Vergi Dairesi Müdürlüğü en çok bilinen kurum oldu.

Mükelleflere hatırlatma yapılarak “Vergi ile ilgili aşağıdaki kurumları biliyor musunuz?” sorusuna verilen cevapta ise yine Vergi Dairesi Müdürlüğü 2015 yılında % 96,90, 2019 yılında da % 99,10 oranıyla en çok bilinen kurum oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilinirlik düzeyi de 2015 yılında % 84,40 iken 2019 yılında % 98,20 oranına yükseldi.

Mükelleflerin, ödemede güvenlik, ödeme kolaylığı ve hızı, ödemelerin hatasız olması, istenilen zaman diliminde ödeme imkânı konularındaki memnuniyet oranı 2015 yılında % 84,50 iken, 2019 yılında % 88,27 oldu.

TÜRKMEN: İHTALAT NEREDEYSE İMKANSIZ HALE GETİRİLİYOR

Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen, Türkiye’de vergilerin son yıllarda artan döviz kuruna karşı ithalatın önüne geçmek için artırıldığını belirtirken, “Devlet ithalatı neredeyse imkansız hale getirmeye çalışıyor” diyor.

200 milyar dolarlık ithalatın 112 milyar doları ile ara malı ithal edildiğini ifade eden Türkmen devletin pandemiden dolayı istediği gibi vergi toplayamadığını da belirtiyor. Türkmen, “Toplanan KDV hedefin altında kalmış gözüküyor” diyor.

Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen

Vergi makinesi vatandaştan devlete 93 milyar Türk Lirası İlginizi Çekebilir Vergi makinesi vatandaştan devlete 93 milyar Türk Lirası