Sözcü Plus Giriş

Ürünlerin piyasaya arzında yeni dönem

Ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasının sağlanması, piyasa gözetimi ve denetim ve yükümlülüklere ilişkin esasların belirlenmesini amaçlayan ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunu yayımlandı. Buna göre teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler piyasaya arz edilemeyecek.

09:11 -
Ürünlerin piyasaya arzında yeni dönem

Yasaya göre, teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler, uygunsuzlukları giderilmeden piyasaya arz edilemeyecek, piyasada bulundurulamayacak veya hizmete sunulamayacak. Cumhurbaşkanı, bu konuyla ilgili düzenlemeler yapmaya, sınırlamalar getirmeye ve istisnalar tanımaya yetkili olacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yasa, piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünleri kapsıyor.

İMALATÇI ZARARI GİDERMEKLE YÜKÜMLÜ

Teknik düzenlemenin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürün, aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilecek.

Ürünün, bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde, bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak. Ürünün sebep olduğu zarardan birden fazla imalatçı veya ithalatçının sorumlu olması halinde, bunlar müteselsilen sorumlu tutulacaklar.

BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

Ürünün sebep olduğu zarar nedeniyle ödenecek maddi ve manevi tazminat miktarının belirlenmesinde Türk borçlar kanunu hükümleri uygulanacak. Tazminat talebi için zaman aşımı süresi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren üç yıl ve her halde zararın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl olarak belirlendi.

Yetkili kamu kuruluşu, ürünlerin teknik düzenlemelere veya yasada belirtilen genel ürün güvenliği mevzuatına uygunluğunu doğrulamak amacıyla denetim yapacak. Ürünün piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanması için gerekli tüm önlemleri alacak veya piyasada bulunan ürünün geri çağrılmasını veya piyasadan çekilmesini sağlayacak.

BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yasayla ayrıca, teknik düzenlemeler veya genel ürün güvenliği mevzuatının ürün güvenliğine ilişkin hükümlerine aykırı hareket edenlere verilecek idari para cezalarına ilişkin hükümler de yer alıyor.

Yasaya eklenen geçici maddeyle ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun yürürlükten kaldırıldı. Yasa, bugün itibarıyla bir yıl sonra yürürlüğe girecek. (REUTERS)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more