Sözcü Plus Giriş

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamu konutları satış ihalesi yapılacak! İşte satılacak daireler…

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplam 40 konut, açık ihale usulü ile satışa çıktı. İhale ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait ihale ilanın detayları…

09:56 -
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamu konutları satış ihalesi yapılacak! İşte satılacak daireler…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi ihale ilanına göre belediyeye ait 40 konut satılacak. İşte başvuru şartları…

İZMİR BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ 40 KONUT İHALESİ İÇİN TIKLAYINIZ…

İhalede İstenecek Belgeler

  1. a) Yasal yerleşim yeri belgesi
  2. b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile elektronik posta adresi
  3. c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı sureti, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası
  4. d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
  5. e) İhale Şartnamesi alındı makbuzu
  6. f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olunduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
  7. g) İhale dökümanı içinde bulunan “İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi.
  8. h) Kamu ihalelerinden yasaklanmadığına dair taahhütname.

4- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarının satışı işleminde; 7061 sayılı yasanın 58. maddesi’nde “İhalenin yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptirler” hükmü getirilmiştir.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, kredi kuruluşu tarafından bedelin İdare’ye ödenmesi neticesinde İdarece, Tapu Müdürlüklerinde işlemler sürdürülecektir.

5- Listedeki DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi Mesken Şube Müdürlüğü’nden alınabilir.

6- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more