Sözcü Plus Giriş

2020 Vergi dairesi çalışma saatleri: Vergi daireleri saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır?

2020 Vergi dairesi çalışma saatlerini haberimizde bulabilirsiniz. Vergi dairesi, vergi mükellefini tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden resmi yerlerdir. Mesai saatleri içerisinde büroda vatandaşlara hizmet veren vergi dairesi Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedirler.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:39, 21/01/2020
2020 Vergi dairesi çalışma saatleri: Vergi daireleri saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır?

Vergi daireleri hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:00’da başlar ve öğlen 12:00’a kadar devam eder. 12:00’da öğle molası veren vergi daireleri öğleden sonra saat 13:00’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar mesaiye devam eder.

Vergi daireleri cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Vergi dairesi ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Çankaya / ANKARA adresinde bulunmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Telefon Numarası: 0 312 415 30 00

VERGİ DAİRESİ HAKKINDA

Vergi daireleri, mükellefi tesbit eden, vergi, resim ve harç tarh eden, tahakkuk ettiren, ceza kesen ve tahsil eden dairelerdir. Vergi daireleri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre aynı zamanda “Tahsil Dairesi”dir.

Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Maliye Bakanlığınca belli edilen kamu gelirleri ile ilgili mükellefi tesbit, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe işlemlerini yürütür.

Bu işlemlere ilişkin olarak vergi dairesi veya mükelleflerce yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak, yargı mercii nezdinde Hazineyi temsilen dilek ve savunmalarda bulunması, gerektiğinde itiraz ve temyiz edilmesi, izlenmesi ve sonuçları ile ilgili işlemler de vergi dairelerince yerine getirilir.

Devlete ait menkul ve gayrimenkul malların satış, taksit, borçlanma ve kira bedelleri ile ecrimisil, bedelmisil, tavizat bedeli ve benzerlerinin tahsilat safhasına ilişkin işlemlerinin vergi dairelerince yürütülmesine Maliye Bakanlığınca karar verilebilir.

Yukarıda yazılı olanlar dışında kalan ve çeşitli kanunlarda belirtilen Devlet gelirlerinin de tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri vergi dairelerince yürütülür.

Ayrıca vergi dairesi başkanlığı şeklinde kurulan vergi daireleri; kendi mükellefleri ile sınırlı olmak üzere 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile gelir müdürlüğüne verilen görevlere ilişkin işlemleri, başkan emrinde çalışan vergi denetmenleri vasıtasıyla vergi incelemelerini, hazine avukatları vasıtasıyla vergi davalarına yönelik işlemleri, bünyesinde kurulan takdir ve uzlaşma komisyonları vasıtasıyla da takdir ve uzlaşma işlemlerini yürütür.