İnşaatçılardan ortak deprem bildirisi

İnşaat sektöründeki firmaları temsil eden sekiz birlik ortak bir bildiri yayınladı. Bildiriye öncülük eden Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, denetimde sıfır töleransın önemini vurguladı. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım ise, “Müteahhitlerin samimiyetle kendilerine, mevcut 5-6 milyon riskli yapının oluşmasında katkılarının olup olmadığını sorması ve vicdan muhasebesi yapması gerekir” dedi.

İnşaatçılardan ortak deprem bildirisi

İzmir'de 116 kişinin hayatını kaybetmesine, bin 34 kişinin de yaralanmasına yol açan Ege Depremi'nin ardından Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) girişimiyle bir araya gelen 8 inşaat birliği ortak bir bildiri yayınladı.

Düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulan bildiride, Ege Depremi'nde yıkılan binalar ve yitirilen canların, yetkin mühendisliğin, projeye uygun imalatın, doğru ve kaliteli malzeme kullanımı ile yapım faaliyetleri denetiminin hayati önemini bir kez daha ortaya koyduğu anlatıldı. Bildiriye imza atan birlik başkanları özetle şunları kaydetti:

‘DENETİM VE EĞİTİM EN ACİL İHTİYAÇ’

Mithat Yenigün/TMB Başkanı
“Yapı sektöründe üretim, dönüşüm, denetim ve eğitim alanlarında depreme karşı sıfır tolerans en acil ve önemli ihtiyaçtır. 8 birlik olarak ilk aşamada çözüm üreten yapıcı önerileri el birliği ile tek bir belgede topladık. Esas olan; depreme karşı bilimsel bazda hazırlık yapmak, konuyu gündemde tutarak önlem almaktan ve sistemi geliştirmekten vazgeçmemektir.”

‘KENTSEL DÖNÜŞÜM ASIL AMACINA ULAŞMALI'

Mehmet Kalyoncu/GYODER Başkanı
“Kentsel dönüşümün asıl amacına ulaşması için kamunun, ilgili sektörlerin ve toplumun tüm kesimlerinin el birliğiyle çaba göstermesi gerekiyor. Bu işi başarmak için bir güven iklimi içerisinde gerçek anlamda bir takım çalışması yapmak gerekiyor.”

‘MÜTEAHHİTLER VİCDAN MUHASEBESİ YAPMALI'

Nazmi Durbakayım/İNDER Yönetim Kurulu Başkanı
“Müteahhitlerin samimiyetle kendilerine, mevcut 5-6 milyon riskli yapının oluşmasında katkılarının olup olmadığını sorması gerekir. Riskli yapı yapanların, verdikleri bu zarar için telafi imkanı doğmuştur. Bireysel hataların yanı sıra, sistemin boşluk ve eksiklerinden faydalanan zümrelerin yarattığı tahribatın bedellerinin de tüm müteahhitlik sektörüne ödetilmesi de büyük haksızlık olur. Bu zümrelerin de vicdan muhasebelerini yaparak varsa bir borçları, bu seferberlik onların borçlarını ödemeleri için bir fırsat olacaktır.”

‘KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN SORUNU ÇÖZÜLMELİ” 

Z. Altan Elmas/KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı
“Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri sektörün tüm sistemi finanse etmesi gerektiği yönündeki yanlış bakış açısıdır. Finansman çözümleri etkin şekilde çalışılmalıdır.”

‘ÇÖZÜM MALİYET ODAKLI DEĞİL KALİTE ODAKLI ÜRETİM'

A. Süreyya Ural/TürkMMMB Başkanı Başkanı
“ Çözüm hem Kamu hem özel sektör yapılarında mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin fiyat ve maliyet odaklı değil kalite ve tecrübe bazlı bir seçim yöntemi ile temin edilmesi ve yatırımların ilk planlama aşamasından başlayarak doğru ve yetkin mühendislik yaklaşımları kullanılarak yürürlükteki yönetmelik ve yapı standartlarına uygun şekilde projelendirilmesi, detaylandırılması ve inşaatların bağımsız denetim/kontrollük hizmetleri eşliğinde yapılmasıdır. ”

‘308 MİLYAR KAYNAK GEREKİYOR'

Tayfun Küçükoğlu/Türkiye İMSAD
“6,7 milyon riskli konutta 22 milyon vatandaşımız yaşıyor. Kamunun 1,5 milyon konutun kentsel dönüşümüne destek için bugünkü fiyatlarla kira ve taşınmaya ortalama 28 milyar TL, konut üretimine ise 280 milyar TL kaynak aktarması gerekecek. Ancak ülkemizin de sınırlı kaynakları olduğunun farkındayız. Bilinçli hareket ederek, kendi kaynaklarımızı da zorlamamız gerekiyor.”

‘RİSKLİ BÖLGELERDE SADECE A GRUBU FİRMALAR ÇALIŞMALI'

Enes Olpak/İNTES Başkan Vekili
“Deprem riski yüksek bölgelerde yapım işlerini ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlilikleri en üst seviyede olan, sadece A grubunda yer alan ve mesleki yeterlilik belgeli işçiye sahip firmaların üstlenmesi gerekmektedir. ”

‘SORUMLULUK ÜSTLENECEĞİZ’

Tekin Saraçoğlu/YDKB Başkanı
“Sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşları olarak, bu konuda önemli sorumluluklar üstlenileceğine ve bu platformda bulunan tüm üyelerin değerli katkılarda bulunacağına olan inancımızla çalışmalarda başarılar diliyoruz.”

ORTAK BİLDİRİ 
8 birliğin imzaladığı ortak bildiride özetle şu ifadelere yer verildi:

Ehil Yapı Müteahhidi: Özellikle bina yapımında, projenin gerektirdiği teknik ve mali yeterliklere sahip olan tecrübeli müteahhitlerin iş üstlenmesini sağlayacak bir yeterlik sınıflandırmasına ihtiyaç vardır.

Güçlü Yapı Denetimi: Yapı denetim sistemi güçlendirilmeli, yapı denetim şirketlerinin mesleki deneyimi ve teknik bilgisi yüksek personel istihdam olanakları artırılmalıdır.

Yetkin Mühendislik Sistemi: Yapı üretimi ve yapı denetimi süreçlerinde yetkin/uzman mühendislik sisteminin önemli katkı sağlayacağına inanılmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgeli İşgücü: Sektörde mesleki eğitime verilen önem artırılmalı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilmiş Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi işgücüne istihdamı teşvik edilmelidir.

Kaliteli Malzeme: İnşaat uygulamalarında gelişen teknolojiler malzeme üretimi süreçlerine adapte edilmeli, yeni jenerasyon malzemelerin ve inşaat sistemlerinin kullanılması teşvik edilmelidir.

Çok Yönlü İmar Mevzuatı: Şehirlerde zemini zayıf olan ve zemin sıvılaşması riski bulunan bölgelerin mikro ölçekte detaylı tespit edilmesi gerekmektedir. Bina inşaat süreçlerinde yer alan tüm tarafların sorumlulukları imar mevzuatında netleştirilmeli, sorumlulukların çok taraflı yapı içinde azaltılması engellenmelidir.

Bilinçli Kamuoyu: Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinden hareketle, toplumda afet farkındalığı yaratmak, afetlerle birlikte yaşamak ve afetlerle mücadele etmek konusunda bir bütün olarak çok duyarlı ve dirençli olmayı sağlamak gerekmektedir.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...