Adana’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 Adana Kurban Bayramı namazı vakti…

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı geldi çattı. İnsanlık tarihi kadar eski ibadetlerden biri olan kurban ibadeti için hazırlıklar tamamlandı. Diğer tüm illerde olduğu gibi Adana'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı namazla karşılayacak. Peki Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet'in yayınladığı 2020 Adana bayram namazı saati...

Adana’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 Adana Kurban Bayramı namazı vakti…

Kurban, en eski ve tüm ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biri olarak biliniyor. Kurban ibadeti daha çok Kurban Bayramı’nda ve Hac’da gerçekleştiriliyor. Bu sene 31 Temmuz’a denk gelen Kurban Bayramı ise bayram namazıyla karşılanacak. Adana’daki Müslümanlar da bayram namazının ne zaman kılınacağını ve tam olarak saat kaçta olduğunu merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı Adana bayram namazı satini haberimizden görebilir, Kurban Bayramı hakkındaki detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

ADANA’DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı, 31 Temmuz Cuma günü bayram namazıyla karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı 2020 bayram namazı vakitlerine göre, Adana’da bayram namazı saat 06.15’te kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN İBADETİYLE YÜKÜMLÜ OLMAK İÇİN GEREKLİ NİSAP MİKTARI, GÜMÜŞÜN DEĞERİ ÜZERİNDEN BELİRLENEBİLİR Mİ?

Aşırı derecede değer kaybeden gümüşün günümüz şartlarında nisap konusunda ölçü olma niteliğini yitirdiği bir gerçektir. Nisap miktarında gümüş ölçü alındığı takdirde zekât alabilecek durumdaki kimseler, zekât yükümlüsü hâline geleceklerdir. Bu itibarla zekât ve kurban gibi ibadetlerin sorumluluğunu belirlerken altının ölçü alınması daha uygundur.

Bu itibarla kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin dinî ölçüsü, ister nâmi (artıcı) olsun isterse olmasın kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal) altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Hangi türden olursa olsun bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir.

ADANA ULU CAMİ

Ulu Cami büyüklüğü ve tarihî açısından Adana’nın önemli eserleri arasında gösterilmektedir. Selçuklu, Memlûklu ve Osmanlılar Dönem’lerine ait mimarî karakterleri üzerinde toplayan bu eserin üç ayrı kitabesinden, ilk defa 1513 yıllarında Ramazan oğlu Halil Bey tarafından inşasına başlandığı, 1541 yılında Halil Beyin oğlu Piri Mehmet Paşa tarafından bitirilerek ibadete açıldığı anlaşılmaktadır. Esas binanın batı tarafındaki giriş kısmını, Ramazan oğlu Halil Beyin yaptırdığı bilinmektedir.

Giriş kapısının üzerinde kademeli bir sistemle yukarı doğru sivrilen stalâktitli konik çatının Selçuklu mimarisi karakterinde yapılmış olması, XVI. yüzyılda küçük bir beylik halinde bulunan Ramazanoğullar'ının burada önce küçük bir mescit yaptırdığı fakat daha sonra Beyliğin büyümesi ve mescidin yeterli olmaması ile bugünkü esas binanın yapılmış olduğu düşünülmektedir.

Bütünüyle 34,50 x 32,50 metre ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen plânlı olan Ulu Cami’nin batı ve doğu yönündeki iki büyük kapısından avluya girilmektedir. Caminin esas ibadet mekânına ilâveten, bölgenin sıcak oluşu ve daha fazla cemaatin ibadet etmesi düşünülerek avlunun bir kısmı ahşap örtü sistemi ile kapatılarak büyük bir son cemaat yeri haline getirilmiştir. Doğu cephedeki avlu kapısında ve caminin esas mekânının cephesinde, siyah ve beyaz mermer levhalar kullanılarak cephe görünüşüne renk katılmıştır. Yarı sivri kemerlerin konturları stalâktit ve bitki motifleri ile süslenmiştir. Enine uzanan dikdörtgen plândaki esas ibadet mekânı, Kıble duvarına paralel konmuş dört sütun ile iki nef (şahın) teşkil etmekte ve sütunlar hafif sivri kemerlerle birbirine bağlanmaktadır.

Kıble duvarında etrafı siyah mermerden yapılmış bir bordürle çevrilen mihrabı ile bilhassa caminin Kıble duvarını kaplayan XVI. ve XVII. yüzyıla ait çinileri ilk bakışta dikkati çekmektedir.

Adana Ulu Cami, son cemaat mahalli formundaki harimin batısındaki dikine mekânı ile Adana Hasan Ağa Camisi, Adana Kemeraltı Camisi ve Ceyhan Kurtkulağı Köyü Camisi gibi bazı mahalli eserleri etkilemiştir.

SABANCI MERKEZ CAMİ-ADANA

Türkiye'nin ve Orta Doğu’nun en büyük camisidir. Adana’nın Reşatbey Semti’nde, Merkez Park’ın güneyinde ve Seyhan Nehri’nin batı kıyısında yer alan cami, 1998 yılında hizmete açılmıştır. 32 metre çaplı ana kubbesi vardır. Caminin proje mimarı Necip Dinç'tir. 20 bin kişilik cami (açık alanın düzenlenmesiyle 28 bin kişi) son cemaat mahaliyle birlikte 6 bin 600 metrekareye yayılmıştır.

Klasik Osmanlı mimarisi tarzında yapılmıştır ve dokuz fil ayağı üzerine oturur. Genel görünüm olarak Sultan Ahmet Camii'ne, plan ve iç mekân olarak Selimiye Camii'ne benzer. Dört yarım-kubbe, beş kubbe, altı minaresi vardır; bunlar dört halife ve dört mezhebe, İslam'ın beş şartına, imanın altı şartına karşılık gelmektedir. 32 metre çaplı ana kubbe 32 farza, avludaki 28 kubbe Kuran-ı Kerim’de adı geçen 28 peygambere, ana kubbedeki 40 pencere Hz.Muhammed (s.a.v.)'in peygamber olduğu yaşa ve 40 rekat namaza, 99 metrelik 6 minare Allah'ın 99 güzel ismine karşılık gelir.

Caminin temeli 13 Aralık 1988'de atılmıştır. 65 bin metrekarelik arsası Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Diyanet Vakfı'na devredilmiş; halkın bağışları ile caminin yüzde 50'si tamamlanmıştır. Geri kalan kısım ise Hacı Sabancı ve onun ölümünden sonra Sabancı ailesi tarafından karşılanmış, bu nedenle başlangıçta Merkez Camii olması düşünülen adı Sabancı Merkez Camii halini almıştır.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...