Sözcü Plus Giriş

‘Advo Catus’un izinde

‘Çoklu baro’ tartışmaları nedeniyle Türkiye, avukatları ve onların meslek birliği baroları tartışıyor. Tarihin yazdığı en eski mesleklerden biri olan avukatlığın kökeni, eski Yunan’a oradan da Roma’ya kadar uzanıyor.

Emin ÖZGÖNÜL
06:00 -
‘Advo Catus’un izinde

Avukatlığın başlangıcı eski Yunan'a, oradan da Roma'ya uzanıyor. Avukat sözcüğü ise Yunancada ‘'Üstün, ayrıcalıklı ve güzel konuşan'' anlamına gelen ‘Advo Catus' sözcüğünden türetilmiş…

Türkiye Barolar Birliği eski Başkanı Vedat Ahsen Coşar'ın çalışmasına göre baroların bugünkü yapısına kavuşması, Fransa'da 1852-1920 yıllarında yapılan düzenlemelerle sağlandı.

Yunan mitolojisinde adalet tanrıçası Themis'in terazisi adaleti, kılıcı adaletin keskinliğini, gözlerindeki bağ tarafsızlığı simgeler.

Osmanlı'da avukatlık mesleğinin öncüsü ‘arzuhalci'lerdi. 1876'da ‘Dava Vekilleri Nizamnamesi' yürürlüğe konulunca, mesleği düzenleyen ilk metin ortaya çıktı. İlk baroyu İstanbul'da ticaret mahkemelerinde görev yapan yabancı avukatlar ‘'Bareau de Constantinople'' adıyla kurdu. 1880'de İstanbul Hukuk Mektebi faaliyete başladıktan 4 yıl sonra da Padişah II. Abdülhamit, Avukatlık Kanunu'nu yürürlüğe koydu.

Yunan mitolojisinin en büyük tanrısı Zeus.

Avukatlık mesleğinin ilk temsilcileri: Litailer…

Yunan mitolojisinde Zeus'un kızları Litailer, avukatlık mesleğinin ilk temsilcileri olarak kabul ediliyor. Avukat tanrıçalar, suç tanrısı Ate'nin insanları kandırmasına engel olmaya ve insanların da kanmamasına çabalıyorlar. Suç işleyen insanları mahkemede savunuyorlar ve tanrı Zeus'un onları affetmesi için yardım diliyorlar. Suçun peşinden koşmaları ‘Litailer'i topallaştırmıştır, sürekli dert dinleyip suçluların affı için yalvardıklarından yüzleri kırış kırıştır.

Avukatlık yasasında Atatürk'ün imzası var

Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk, 1924 Anayasası yürürlüğe girmeden önce avukatlık mesleğini batı normlarına uygun biçimde düzenlemek için 3 Nisan 1924'te ‘'Muhamat'' yani avukatlık yasasını çıkardı. Atatürk'ün ölümünden bir ay sonra da Avukatlık Yasası yürürlüğe girdi, bu meslek kamu hizmeti olarak ifade edildi.

Vedat Ahsen Coşar

Avukatların ücret alması yasaktı

Vedat Ahsen Coşar'ın çalışmasına göre eski Yunan ve eski Roma'da avukatların ücret alması yasaktı. ‘Advo Catus' ücret alırsa, bağımsızlığı kaybolurdu.

Türk kadınlarının öncüsü avukat Süreyya Ağaoğlu

Süreyya Ağaoğlu (1903-1989), Türkiye'de avukatlık mesleğini seçen ilk kadın olarak tarihi geçti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başvuran ilk kız öğrenci olan Ağaoğlu, fakültenin kız öğrencilere açılmasında öncü rol oynadı. Ağaoğlu, meslek yaşamı boyunca çok sayıda uluslararası konferansta Türkiye'yi temsil etti.

Son güncelleme: 19:30 10.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more