Sözcü Plus Giriş

Anayasa Mahkemesi (AYM), Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) ile uygulanan ilave tedbirlere karşı dava açma hakkını ortadan kaldıran kuralı iptal etti.

Yüksek Mahkeme, pasaportların iptali ve mal varlığına el konulması gibi ilave tedbirlerin komisyonca görüşülemeyeceği yönündeki düzenleme de reddetti. Buna göre OHAL ile işten çıkarılanların pasaport ve lisanslarının iptali ile kurum ve kuruluşların kapatılarak mal varlıklarının hazineye devrine karşı artık OHAL komisyonuna başvurabilecek.

Kararda asıl tedbirlerden ayrılabilir nitelikteki ilave tedbirlere komisyonca bakılması gerektiği belirtildi. Yüksek Mahkeme, pasaportların iptali ve mal varlığına el konulması gibi ilave tedbirlerin Komisyonca görüşülmesini engelleyen maddenin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.

Kararın gerekçesinde, OHAL KHK'larındaki ilave tedbirlerin, kamu görevinden çıkarma gibi tedbirlere bağlı olarak uygulanan tedbirlerin sonucu olduğu ancak ilave tedbirlerin tamamı için asıl tedbirlerin zorunlu sonucu olduğunun söylenemeyeceği vurgulandı.

Kararda: “Kamu görevinden çıkarılan kişinin kamu konutundan da tahliye edilmesi gibi tedbirler asıl tedbirin zorunlu bir sonucu ise de kamu görevinden çıkarılan kişinin pasaportuna el konulması ya da kapatılan kurum ve kuruluşların mal varlığına el konulması gibi tedbirler asıl tedbirin yanında uygulanması zorunlu olan tedbirler niteliğinde değildir.”

”Dava konusu kuralla, herhangi bir ayrım yapılmaksızın OHAL KHK'larında düzenlenen bütün ilave tedbirlere karşı komisyona başvuru yolu kapatılmıştır. Zorunlu olarak uygulanması gerekmeyen ilave tedbirlerin hukuka uygun olup olmadığını değerlendirebilecek herhangi bir idari ve adli yol da öngörülmemiştir”

Son güncelleme: 05:41 11.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more