Sözcü Plus Giriş

Barolardan ortak açıklama: Mahalle bekçileri yasası geri çekilmeli

Adıyaman’da yapılan Genişletilmiş Bölge Baroları Başkanları toplantısında bekçilerle ilgili düzenlemenin geri çekilmesinin yanı sıra doğal afetler komisyonunun kurulması önerildi.

Sözcü Ankara
15:48 -
Barolardan ortak açıklama: Mahalle bekçileri yasası geri çekilmeli

Genişletilmiş Bölge Baroları Başkanları toplantısı Adıyaman'da yapıldı. Doğu ve Güneydoğu Bölge Baro Başkanları Dönem Sözcüsü Adıyaman Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, toplantıda ele alınan konular ve önerilerle ilgili şunları söyledi:

DOĞAL AFET KOMİSYONU KURULSUN

– Deprem nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlarımız için kader demiyor, deprem kuşağı üstünde bulunan ülkemizde yıllarca yönetimde bulunanların ağır kusuru ve ihmalinin olduğu sonucu olarak düşünmekteyiz. Başta çatı örgütümüz Türkiye Barolar Birliği olmak üzere tüm barolarımıza deprem felaketi dolayısıyla mağduriyet yaşamış avukat meslektaşlarımızla dayanışma çağrısında bulunmaktayız. Yine Türkiye Barolar Birliği nezdinde deprem, sel felaketi gibi meydana gelen doğal afetlerde etkili ve gerekli tedbirleri almak ve araştırmaları yaparak mesleki dayanışmayı sağlayabilmek üzere doğal afetler komisyonunun ivedi olarak kurulması yönünde çağrıda bulunuyoruz.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI

– Hukuk devleti vasfının zedelendiği bir ülkede yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığından bahsedilemez. Yargı kurumu bir bütün olarak yürütme ve diğer güçlerden bağımsız olmalı, herhangi bir mercii veya odağın doğrudan veya dolaylı bir şekilde kısıtlama, etki, yönlendirme baskı, tehdit veya müdahalesi olmaksızın karar vermeli, her türlü yargısal konuda yetkili olmalı, bir konuda yetkili olup olmadığına kendisi karar verebilmelidir. Yargı, bir meselede kendisinin yetkili olup olmadığına karar veremiyorsa yargı bağımsızlığı gerçekleşmiş olamaz.
– Yargıçların, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, haksız tayinlere karşı korunması, coğrafi teminat hakkının sonucu olarak atanmaları ve görev sürelerinin normlarla sıkı sıkıya korunabilmesi, güvenliklerinin sağlanması, ücretlendirmelerinin, hizmet şartlarının ve emeklilik haklarının her türlü keyfilikten uzak olarak kanunla düzenlenmesi zorunludur.

HSK’NIN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMASI MÜMKÜN DEĞİL

– Ülkemizde yargının en üst kurumu olan HSK üyelerinin tamamı yasama ve yürütme tarafından atanmakta olup HSK'nın yürütmenin onay ve icazeti olmadan toplanması, karar alması artık mümkün değildir. Bugün itibariyle HSK 13 üyeden oluşmakta, 13 üyenin 4'ü doğrudan yürütmenin başı tarafından, kalan üyeleri de yasama organı tarafından atanmaktadır.
– Adalet Bakanı kurumun başkanıdır ve Adalet Bakanı olmadan kurulun toplanması ve karar alması mümkün değildir. Yürütmenin Yasama organında çoğunlukta olduğu düşünüldüğünde HSK üyelerinin tamamı yürütme tarafından atanmakta olup yargıdaki bütün atamalar, yer değiştirmeler, disiplin ve özlük hakları böyle bir yapıda olan HSK tarafından sağlandığı için yargının tarafsız ve bağımsız olduğundan söz edilemeyecektir. Bağımsızlığı ve tarafsızlığı elinden alınan bir kurumun temel hak ve hürriyetleri koruması, hukukun üstünlüğünü sağlaması da artık mümkün değildir.

BÜYÜK RİSK VE TEHLİKE TAŞIYOR

– Kamuoyunun gündeminde olan mahalle ve çarşı bekçilerine yönelik yasa teklifi dolayısıyla hayal kırıklığı yaşamış bulunmaktayız. Polis ve diğer kolluk birimlerinin orantısız güç kullanımı, keyfi uygulamaları, haklarındaki cezasızlık politikası, insan hak ve hürriyetlerini kısıtlayıcı uygulamaları halen gündemdeyken kısa süreli bir eğitimden geçirilen, alımları konusunda liyakat tartışması yapılan bekçilere ilişkin olarak silah kullanma da dâhil olmak üzere geniş yetkiler barındıran Mahalle ve Çarşı Bekçileri Kanun Teklifi’nin temel hak ve hürriyetler açısından büyük risk ve tehlikeler taşıdığından derhal geri çekilmesini talep etmekteyiz.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more