Sözcü Plus Giriş

Bartın ve Düzce bayram namazı saat kaçta? 2020 Diyanet Bartın ve Düzce duha (kuşluk) namazı vakitleri…

Müslümanlar için yılın en önemli ayı olan Ramzan ayı geride kaldı ve bayram geldi. Her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan Bayramı namaz kılınarak karşılanacak. Diyanet, bayram namazı saatlerini paylaştı. Bartın ve Düzce illerinin de bayram namazı saatleri belli oldu. Peki Bartın'da bayram namazı saat kaçta? Düzce'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2020 Diyanet bayram namazı vakitleri...

15:53 -
Bartın ve Düzce bayram namazı saat kaçta? 2020 Diyanet Bartın ve Düzce duha (kuşluk) namazı vakitleri…

Türkiye’nin tüm illerinde olduğu gibi Bartın ve Düzce illerinde de bayram namazı saatleri belli oldu. Bu yıl pandemi dolayısıyla camiler yerine evlerde kılınacak olan bayram namazı için vatandaşlar saatleri öğrenmeye çalışıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden Bartın ve Düzce illerinin bayram namazı saatlerini görebilirsiniz. İşte 2020 Düzce ve Bartın bayram namazı vakitleri…

BARTIN’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Pandemi dolayısıyla bu yıl bayram namazı evlerde kılınacak. Bartın’da da Müslümanlar bayram namazı saatini araştırıyor. Diyanet 2020 Bartın bayram namazı saatini  05:58 olarak açıkladı.

DÜZCE’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak evlerde kılınacak bayram namazı için Düzce ilinde yaşayanlar da bayram namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Düzce bayram namazı saatini 06:05 olarak duyurdu.

DUHA NAMAZI NEDİR? KUŞLUK NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZI

Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler’e göre müekked sünnet, Hanbelîler’e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler’e göre, hutbe hariç, cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir.

Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur. Şâfiîler’e göre kadınlar da bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var kibu namazın cemaatle kılınması şart olmayıp, münferiden de kılınabilir, fakat camide cemaatle kılınması daha faziletlidir. Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, bunun her rekatında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bu fazla tekbirlere “zâit tekbirler”denir. Bu ilâve tekbirler vâcip olup birinci rekatta kıraatten önce, ikincirekatta kıraatten sonra alınır. Tekbirle birlikte eller kaldırılır ve yanlara bırakılır(ref‘ ve irsâl). İlk rekatta iftitah tekbirinden sonra eller bağlanır(itimâd) ve “Sübhâneke” okunur. Bundan sonra imamla birlikte zâit tekbirlere geçilir.İmamın tekbiri diğer tekbirlerde olduğu gibi sesli, cemaatin tekbirleri ise alçak sesle olur.

Allahüekber denilerek eller kaldırılır ve yanlara salınır, üç kere “sübhânellah” diyecek kadar beklendikten sonra yeniden tekbir alınır;aynı şekilde eller kaldırılır, yanlara bırakılır ve biraz beklendikten sonra bu rekattaki zâit tekbirlerin sonuncusu olan üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır. Cemaat susar, imam gizlice eûzü ve besmele çektikten sonra açıktan okumaya başlar. Fâtiha’dan sonra bir sûre daha okur, rükû ve secdeden sonra ikinci rek‘ate kalkılır. İkinci rekatta imam, Fâtiha ve arkasın-dan bir sûre okuduktan sonra üç defa tekbir alınır ve eller yanlara salıverilir.Dördüncü tekbir rükûa geçiş tekbiri olup bu tekbirle rükûya gidilir ve namaz tamamlanır.

Diğer mezheplerde tekbir sayısı ile ilgili farklı uygulamalar da vardır. Namazdan sonra imam minbere çıkar ve hiç oturmaksızın hutbe okur.Cuma hutbesindeki hamdü senâya bedel olarak bu hutbede,Allâhü ekber,Allâhü ekber; lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber velillâhi’l-hamd der, cemaat bu tekbirlerde imama eşlik eder. İmam, cuma hutbesinde olduğu gibi, hutbeyi iki hutbe yapıp arasını kısa bir oturuşlaayırır.Bayram namazına giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler ramazan bayramında sessiz, kurban bayramında ise açıktan yapılır. Camiye varıldıktan sonra her ikisinde de namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir alınır. Ca-mide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir.Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2.gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir.

Ancak bayram namazı özürsüz olarak terk edilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2.veya 3. gün kılınabilir.Bayram namazının ilk rek‘atına zâit tekbirlerin alınmasından sonra yeti-şip imama uyan kimse, iftitah tekbirini aldıktan sonra Sübhâneke okumaz,hemen zâit tekbirleri alır. Eğer imam rükûda iken yetişmiş ise bu takdirde,ayakta tekbir alıp imama iktidâ eder ve hemen rükûa gider ve rükû tesbihlerinin yerine zâit tekbirleri ellerini kaldırmaksızın orada yapar. Yetiştiremezsezâit tekbirler ondan düşmüş olur. İmama ikinci rekatta yetişmiş olan kimse ise imam selâm verdikten sonra, kılamadığı birinci rekatı kazâ etmek için kalktığında zâit tekbirleri kıraatten sonraya bırakır.

BARTIN İLİ HAKKINDA

Bartın, Karadeniz Bölgesi’nin batı bölümünde yer alan ilin merkezidir. Şehirden geçen Bartın Çayı’ndan denize gemiyle gidilebilir. Türkiye’de deniz trafiğine uygun tek deredir.

7 Eylül 1991 tarihinde il statüsüne kavuşan Bartın’ın dört ilçesi (Merkez, Amasra, Ulus ve Kurucaşile), Kozcağız, Hasankadı, Arıt, Abdipaşa ve Kumluca beldeleriyle birlikte 260 köyü vardır.

Nüfus

İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 3 belde, 178 köy ve 2144 mahalleden oluşmaktadır.

DÜZCE İLİ HAKKINDA

Düzce, Türkiye’nin Düzce ilinin merkez ilçesidir. 9 Aralık 1999 tarihinde Düzce Bolu'dan ayrılarak il statüsü kazandı. Düzce, Türkiye'de yaşayan farklı etnik grupları barındıran bir şehirdir. Başlıcaları Gürcüler, Abazalar, Çerkesler ve Lazlardır. Karadeniz iklimi etkisindedir. Genellikle yağışlıdır.

Düzce sınırları içerisinde, dini ve mimari açıdan önemi bulunan ve inanç turizmine yönelik birçok tarihi yapı, mezar ve türbe bulunmaktadır. Bunlardan farklı mimari teknikler kullanılarak inşa edilmiş çantı tipi Cuma Camileri en fazla dikkat çekenler arasındadır. İnanç Turizmi Broşürü

Genel olarak Manav Türklerinin yerleştiği köylerde bulunan çantı tipi camiler Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki en eski dini mimari örneklerdir. 1323 tarihinden sonra yöreye yerleşen Türklerin ibadet etmek amacıyla merkezi bir köyde inşa ettiği camilerdir. Yakın çevredeki köyler Cuma namazı için bu camilerde toplanırlardı. Bu nedenle bu camiler genel olarak Cuma Camiisi olarak adlandırılmıştır. Yörenin bol ağaçlı olması nedeniyle tamamen çantı tekniği kullanılarak ahşaptan çivi kullanılmadan, kütüklerin birbirine kertilmesiyle inşa edilen camilerdir.

Son güncelleme: 16:09 22.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more