Belediyelerde yolsuzluk için 11 açık kapı var!

Sayıştay, yaptığı denetimlerle belediyelerde usulsüzlükleri ortaya çıkarırken; son beş yılın denetim raporlarını inceleyen emekli mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen de belediyelerde 11 noktada hata, eksiklik ve yolsuzluğa açık alan belirlendiğini söyledi.

Belediyelerde yolsuzluk için 11 açık kapı var!

Esen, 11 maddeyi şöyle sıraladı:

1- Belediye Gelirleri Kanunu'nda yer alan bazı belediye gelirlerinden doğan alacaklara ilişkin tahakkuk/tahsilat işlemleri yapılmıyor.

2- Emlak Vergisi tahakkuk ve tahsilatında mevzuat hükümlerine uyulmuyor.

3- İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunan iş yerleri hakkında kapatma işlemi yapılmıyor ve idari para cezası kesilmiyor.

4- Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulmuyor. Otopark paraları vadeli olarak değerlendirilmiyor, ayrı bir hesap üzerinden izlenmiyor, paralar amaç dışı harcanıyor.

5- Gecekondu Kanunu gereğince oluşturulan fon gelirleri amacı dışında kullanılıyor, takip ve tahsilinde sorunlar yaşanıyor.

6- Ambalaj atıklarının toplanması için imtiyaz hakkı ihale edilmeksizin ve gelir elde edilmeksizin şirketlere devrediliyor.

7- Toplu taşıma imtiyaz hakkı ihalesiz devrediliyor veya ihalelerde süre belirtilmiyor.

8- Telekomünikasyon altyapı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedelleri takip ve tahsil edilmiyor.

9- Belediye taşınmazlarının yönetilmesi, kiraya verilmesi ve tahsis işlemlerinde mevzuat hükümlerine uyulmuyor.

10- Sosyal denge sözleşmelerinde mevzuata aykırı hususlara yer veriliyor.

11- İndirilecek KDV hesabında hata yapılıyor.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...