Sözcü Plus Giriş

Çalışanın yıllık izin hakkı kaç gündür? 6 aylık çalışan yıllık izin kullanabilir mi?

Yaz aylarının gelmesiyle, tatil için plan yapacak olan ücretli çalışanlar, izin haklarının kaç gün olup olmadığını öğrenmek istiyor. Vatandaşlar, ‘izin hakkı kaç gün’ ve ‘6 aylık çalışanlar izin kullanabilir mi’ sorusunu internette aratıyor. İşte her çalışanı yakında ilgilendiren yıllık izin hakkındaki kanun maddesi...

Güncellenme: 16:09, 09/06/2020
Çalışanın yıllık izin hakkı kaç gündür? 6 aylık çalışan yıllık izin kullanabilir mi?

Her çalışan genellikle yıllık izinlerini yaz aylarında kullanmak ister. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, çalışanlar arasında yıllık izin konuşmaları da yapılmaya başlandı. Çalışan vatandaşlar yavaş yavaş yıllık izne ayrılırken, birçok vatandaş ise yıllık iznin kaç gün olacağını öğrenmek istiyor. İşte 4857 sayılı İş Yasası'na göre çalışanların izin hakları ve izin süreleri…

2020 YILLIK İZİN SÜRELERİ

Tüm çalışanlar 2020 yılına ait yıllık izin hakkını merak ediyor. Yıllık izin çalışan kişinin kıdem süresi ve yaşına göre değişiklik gösteriyor. Ancak genel hatlarıyla 4857 sayılı İş Yasası'nın 53. Maddesine göre, işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydıyla, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilmesi gerekmektedir.

Bir iş sözleşmesi ile işçinin, uzun çalışma süreleri ve çalışma hayatının zorlu koşulları sebebiyle ruhen ve fizikken güç kaybetmesinden dolayı yorulan işçiye işinin devamı şartıyla verilen anayasal bir hak olan yıllık izin süreleri işçilerin aynı işverene ait bir veya birkaç işyerinde sahip oldukları kıdem sürelerine göre belirlenmektedir. İşe giriş tarihi itibariyle deneme süresi dâhil bir (1) yılı dolduran işçiler yıllık izin kullanmaya hak kazanırlar.

1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden,

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,

15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin senelik izinleri dörder gün arttırılarak uygulanır. Bununla birlikte 18 yaş ve altındaki işçilerle, 50 yaş ve üstündeki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

Bu sayılar iş sözleşmelerinde arttırılabilir.

YOL İZNİ HAKKI

Çalışan yıllık iznini, işyerinin olduğu yerden başka bir yerde geçirecekse, talep etmesi ve bunu ispatlaması halinde gidiş, dönüş yolda geçirilecek zaman hesaplanarak toplam 4 güne kadar izin vermek zorunludur.

6 AY ÇALIŞANIN YILLIK İZİN HAKKI KAÇ GÜNDÜR?

İş Kanunu’na göre çalışan işe giriş tarihinden deneme süresi dâhil olmak kaydıyla bir (1) yılı dolduran işçiler yıllık izin kullanmaya hak kazanırlar. Bu süreyi doldurmamış işçiler yıllık izin hakkına sahip olamazlar.