Sözcü Plus Giriş

Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti belirlendi

Dost ya da müttefik devletlere, anlaşma yapılmaksızın verilebilecek mal veya hizmetlerin limiti 20 milyon TL olarak belirlendi. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:35, 09/04/2020
Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti belirlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından 3212 sayılı Kanun kapsamında 2020 yılında anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 20 milyon lira olarak belirlendi.

Verilebilecek mal ve hizmetlerin listesinde beş madde halinde sıralandı:

1- Dışişleri Bakanlığınca uygun mütalaa verilmesi şartıyla üçüncü ülkelere devri anlaşmalarla sınırlanmayan ‘5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun’ kapsamında yayınlanan kontrole tabi malzeme listesinde yer alan malzemeler, bunlara ait dokümanlar, yedek parçalar ile arıza tespit danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri.

2- Birinci sıra kapsamına girmeyen malzemeler ile bunların arıza tespit, danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri.

3- Bilgi değişimi sağlayacak sistemlerin kurulması bu sistemlerin arıza tespit danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri.

4- Süresi 12 haftayı aşmayan dost ve müttefik ülkelere verilecek eğitimler.

5- Her türlü hava meydanı ve liman hizmetleri.