Eyüpsultan Belediyesi’nin kiraladığı at çiftliği Sayıştay denetimine takıldı

AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'nin 2018 yılında kiraladığı at çiftliği, Sayıştay denetimine takıldı. Sayıştay, at çiftliği kiralanırken kamu hizmeti kıstasının gözetilmediğini vurgulayarak taşınmazlardan sorumlu birim personelinin bile konudan haberdar olmadığını belirledi.

Eyüpsultan Belediyesi’nin kiraladığı at çiftliği Sayıştay denetimine takıldı

AKP’li Eyüp Sultan Belediyesi’nin 2018 yılı denetim raporunda Sayıştay, belediyenin gerek taşınmaz edinimlerinde gerekse kiralamalarında kamu hizmeti kıstasını gözetmediğini, hizmetin gerektirmemesine karşın bu işlemleri tesis ettiğini belirterek kamu kaynağının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesinin zedelendiğini açıkladı.

AT ÇİFTLİĞİ KİRALADI

Sayıştay raporunda yer verilen kamu hizmetinde kullanılmamasına karşın kiralanan ve alınan yerler sıralandı. Mevzuata aykırı bulunan kiralama işlemleri arasında bir at çiftliği de yer aldı.

Raporda, taşınmaz kiralama işlemlerinin, “kamu hizmetinin gereği ve mahalli müşterek niteliğindeki” ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılması gerekirken, belediye tarafından at çiftliği olarak kullanılmak üzere taşınmaz kiralandığı tespit edildi.

Yapılan incelemeler ve ilgili personelle görüşmeler neticesinde, arazinin kiralanmasından önce herhangi bir plan-proje yapılmadığı, taşınmazlardan sorumlu birim personelinin de konudan haberdar olmadığı belirtildi.

Arazinin kiralandığı tarihten itibaren geçen 3 ayda atıl bir halde bekletildiği tespit edildi. Eyüpsultan Belediyesi, söz konusu taşınmazın at çiftliği olarak kullanılmak üzere başkanlık oluru ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralandığını ve bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.

BORÇLA ARAZİ ALINDI, KULLANILMADAN SATILDI

Raporda diğer mevzuata aykırı kiralamalar ve alımlar şöyle özetlendi:

Orman vasfını kaybetmiş bir arazi, kamu hizmeti gerekliliği dikkate alınmaksızın fiyatının uygun olduğu gerekçesiyle bir bankaya borçlanılarak alındı.

Kamu hizmeti ve mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanmasında kullanılmadı ve ilerleyen yıllarda da satılarak elden çıkarıldı.

22 YIL ÖNCEKİ DEVİR TALEBİ

Belediye, 1996 yılındaki faaliyetleri kapsamındaki ihtiyacına yönelik olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindeki taşınmazın devrini talep etti ancak bedeli ödememesi nedeniyle devir gerçekleşmedi.

2018 yılında da 22 yıl önceki işleme istinaden bedelini ödeyerek bahse konu taşınmazı edindi. İhtiyacın tespitine ya da kamu hizmetinin gerekliliğine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadı.

1996 yılındaki bedelin, enflasyon oranı kadar güncellenmesi nedeniyle piyasa şartlarına göre uygun olduğu için eski işlemin ihya edildiği anlaşıldı.

Sayıştay: AVM tabela geliri İBB'nin olmalı İlginizi Çekebilir Sayıştay: AVM tabela geliri İBB'nin olmalı

İmar planında bir kısmı park bir kısmı da konut alanı olarak ayrılan taşınmaza hangi hizmet kapsamında ihtiyaç duyulduğunun güncel değerlendirmesinin yapılması, bunun sonucunda ihtiyaç duyulması halinde ise mevzuata uygun olarak işlem tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.

Mevzuata göre belediyenin kendisine ait olmayan ve kiraladığı bir taşınmazı başka bir idareye tahsis etmesi mümkün değil. Ancak yapılan incelemelerde belediyenin, kiraladığı iki taşınmazı diğer kamu idarelerine tahsis ettiği görüldü.

Sayıştay AKP'li belediyeye sordu: 19 milyon nerede? İlginizi Çekebilir Sayıştay AKP'li belediyeye sordu: 19 milyon nerede?