Sözcü Plus Giriş

Güncel son depremler listesi… Kandilli Rasathanesi ve AFAD’a göre en son nerede deprem oldu?

Marmara Denizi'nde meydana gelen, İstanbul ve Tekirdağ'da korkuya neden olan 4.2'lik depremin ardından vatandaşlar tetikte. Anadolu'nun farklı noktalarında yaşanan ve sonrasında İstanbul'da da görülen depremler sonrasında son depremler konusu büyük merakla araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi...

Güncellenme: 09:12, 25/09/2020
Güncel son depremler listesi… Kandilli Rasathanesi ve AFAD’a göre en son nerede deprem oldu?

İstanbul’da dün yaşanan deprem korku ve paniğe neden olurken AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin deprem verileri yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD birçok aktif fay hattı bulunan ülkemizde ve komşu ülkelerdeki depremleri liste halinde paylaşıyor.

SON DEPREM NEREDE OLDU?

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE’DEKİ FAY HATLARI LİSTESİ

KUZEY ANADOLU FAY ZONU

Biga yarımadası

DOĞU ANADOLU FAY ZONU

Doğu Anadolu Fay Zonu; Türkiye'nin doğusunda Güneydoğu Torosları ve bu dağlar arasındaki çöküntü ovalarını yaklaşık KD-GB doğrultusunda kesen, sol yanal, doğrultu atımlı, aktif bir fay zonudur. Jeolojik olarak Erken Pliyosen döneminde oluşmaya başlamış bölge Türkiye’nin önemli tektonik bölgelerindendir. Fay üzerindeki kümülatif ötelenmenin yaklaşık 10 km olduğu öne sürülmüştür.(3-7)

BATI ANADOLU FAY HATTI

Bu bölge Batı Anadolu’nun, Ege kıyılarında, Marmara denizi içinde, Saros, Edremit ve İzmit körfezlerinde, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes vadileri kenarlarında, Amik ovası grabeninde ve bu grabenin kuzeydoğu istikametindeki uzantısına kadar devam etmektedir. Bölgenin karakteristik özelliği eğim atımlı faylardan ve grabenlerden oluşmasıdır. Ayrıca Kuzey Anadolu’da olup İzmit- Bandırma hattı ve Adapazarı- Hendek grabenleri bölge içerisinde yer alır. Kısacası Ege graben sistemi de Doğu Anadolu sıkışma bölgesi gibi Avrasya-Arabistan çarpışmasının bir ürünüdür ve hareketin buradan KAFZ ile batıya transfer edilmesi sonucu oluşmuştur.

Bölgedeki alt faz sonları şunlardır:

Fethiye-Burdur Fay Zonu

Gökova Grabeni

Knidos Fayı

Büyük Menderes Grabeni

Yavansu Fayı

Küçük Menderes Fayı

Gediz Grabeni

Simav Grabeni

Foça-Bergama Fay Zonu

Eskisehir Fayı

ÖNEMLİ DEPREMLER HARİTASI

Tarihsel kayıtlar incelendiğinde önemli depremlerin aşağıdaki bölgelerde yoğunlaştığı görülmektedir;

Kuzey Anadolu Aktif Fay Zonu boyunca

Marmara ve Batı Anadolu graben bölgelerinde

İskenderun Körfezi ve Amik ovası çevresinde

Güneybatı Anadolu’nun; Ege kıyılarında ve Ege denizi- Akdeniz köşesinde

Malatya- Karlıova- Varto- Kars üzerinde Kafkaslara uzanan bir şerit halinde

Yayınlanma Tarihi:08:24,