Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet duası nedir?

Hacet Namazı, dünyası ya da ahireti için bir isteği, dileği bulunan kişinin kıldığı dört rekatlık bir namazdır. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte müminler mübarek ayı ibadetlerle iç içe geçirmek istiyor. Peki, hacet namazı nasıl kılınır? Hacet duası nedir?

Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet duası nedir?

Bolluğu ve bereketin sofralara konuk olduğu Ramazan ayında her birey Allah’a bir adım daha yaklaşmak adına ibadetlere ağırlık verir. Ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılınır. Peki hacet namazı nasıl kılınır?

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah'ı anıp Resûlullah'a salavat getirsin ve şöyle desin:

(“Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!”) (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 189)

Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır. Bu namazı dört rekât kılacak olan kişi, birinci rekâtında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Ayetü'l-kürsî, diğer üç rekâtında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 472-473).

HACET NAMAZI DUASI

Hacet duasıiçin Kur’an’dan ayetler okuyabilir, alimlerin dualarını da edebilirsiniz. En çok okunan hacet duası;

Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmu’l-kerîm. Subhânallâhi Rabbi’l-arşi’l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi‘l-âlemîn; Es’eluke mucîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve’l-ismete min kulli zenbin ve’l-ganîmete min kulli birrin ve’sselâmete min kulli ism. Lâ teda’ lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame’r-râhimîn!” (Tirmizî, “Salât”, 140, 348).

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...