HSK infaz yasasının uygulanmasıyla ilgili bir dizi önlem aldı

HSK, Resmi Gazete’de yayınlanarak dün gece yürürlüğe giren, 7242 sayılı İnfaz Kanunu kapsamında haklarında denetimli serbestlik tedbiri veya koşullu salıverilme kararı verilecek hükümlülerin işlemlerinde bir gecikme olmaması için ilke kararları yayınladı.

HSK infaz yasasının uygulanmasıyla ilgili bir dizi önlem aldı

Kanunun yürürlüğe girmesi sonrası toplanan HSK, cezaevlerinden çok sayıda hükümlünün salıverilmesi sırasında, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

HSK'nın aldığı ilke kararları tüm Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

HSK'nın aldığı ilke kararları şöyle:

*Mahkemeler ve Cumhuriyet savcılıklarında yürütülen rutin işlemlerin, salgın önlemleri kapsamında evden çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleriyle yürütülmesine devam edilecek.

*Koşullu salıverilme tarihleri dolan hükümlüler hakkında karar verme yetkisi; Asliye Ceza, Çocuk, Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerine ait olduğundan, söz konusu mahkemeler, koşullu salıverilme işlemlerini aksatmayacak şekilde görevlerini yerine getirecek.

*Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazıyla salıverilecek hükümlüler hakkında karar verme yetkisi olan infaz hâkimlikleri, işlemlerini aksatmayacak şekilde görevlerini yerine getirecek.

* Söz konusu iş ve işlemler yerine getirilirken, daha önce alınan kararlar ve salgınla mücadeleye yönelik tıbbi zorunluluklar doğrultusunda, mümkün olduğunca evden çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacak.

SALIVERİLME KARARLARI İVEDİLİKLE ALINSIN

*Salıverilme kararlarının ivedilikle alınması ve gerekli diğer işlemlerin gecikmeksizin yerine getirilmesi adliyelerde fiilen çalışma gerektiriyor ise, maske, koruyucu ekipman, dezenfektan gibi tıbbi malzemeler ve her türlü tıbbi önlem alınacak.

*Salıverilme kararlarının alınması sırasında hâkim ve savcı dışındaki adliye personelinin de sürece dahil olması gerekeceğinden, önlemlerin tamamı adliye personeli için de uygulanacak.

*Yasa gereği ortaya çıkan ve özü itibariyle ivedi olan söz konusu iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında, gerekli olan tıbbi ekipman ve araç-gereç ihtiyacının temini ve adli personele ulaştırılması ilk derece adli yargı adalet komisyonu başkanı ve Cumhuriyet başsavcılarının koordinasyon görevi yürütecek.

*Genel Kurul Kararımız, önceki tavsiye kararları ve diğer idari işlemler doğrultusunda risk grubunda görülen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalar ve eşi sağlık personeli olan hâkim ve savcılara idari izin verildiğinden, yerlerine adli yargı adalet komisyonu başkanı tarafından görevlendirilecek hâkimler görev yapacak.

*Yetkili hâkimi idari izinli olan mahkemeler ve hâkimliklerde herhangi aksama yaşanmaması için, gerekli önlemlerin önceden titizlikle alınacak.

*İdari izinler veya iş yükü nedeniyle o mahaldeki işin ivedilikle yürütülmesini sağlayacak kadar hâkim bulunmaması halinde derhal Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine bildirilecek.

*Salıverilecek hükümlü sayısının çokluğu nedeniyle yeteri kadar infaz hâkimliği bulunmayan adli mahaller için ilave hâkim yetkilendirilecek.

*Yasanın kapsamı nedeniyle; açık ceza infaz kurumlarından izinle çıkanların itiraz işlemleri ile yasa kapsamına girmediği gerekçesiyle durumunun değerlendirilmesini talep eden hükümlülere ait işler mümkün olduğunca uzaktan çalışma yöntemiyle, ivedilik durumları dikkate alınarak yapılacak.

* Kanunun uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek adli sorunlar, gecikmeksizin Hâkimler ve Savcılar Kuruluna bildirilecek. (DHA)