İlçe belediyelerinin yol üstü otoparkları yasa dışı

İstanbul’da bazı ilçe belediyelerinin yol üstü otopark işletmeciliği yapmasına/yaptırmasına Sayıştay’dan tepki geldi. Denetçiler, uygulamanın yasa dışı olduğunu belirterek İBB'nin devreye girmesi gerektiğini söyledi

İlçe belediyelerinin yol üstü otoparkları yasa dışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyaran Sayıştay denetçileri, ilçe belediyelerinin yasa dışı olarak otopark işletmeciliği yapmasına son verilmesini istedi. 

Sayıştay'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı denetim raporunda konuyla ilgili olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na atıf yapıldı.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda “Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.” hükmü yer alıyor.

ATAŞEHİR, KADIKÖY VE MALTEPE

Sayıştay, kanunun bu maddesine işaret ederek “büyükşehir belediyelerinde, ilçe belediyelerin yol üstü otopark işletebilmesi mümkün değildir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde otopark işletmeciliğinin İSPARK tarafından yapıldığına dikkat çekilerek, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun “Park ücretinin alınması, araçların çektirilmesi ve kaldırılması ile muhafazası” başlıklı 79'uncu maddesi hatırlatıldı: “Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücreti, yetki ve sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilen gerçek veya tüzel kişilerce alınabilir. Bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi herhangi bir şekilde park ücreti alamaz. Erişme kontrollü karayolları (otoyol-ekspresyol) hariç olmak üzere büyükşehirlerde yetkili idareler, büyükşehir belediyeleridir.

Birinci fıkra hükmüne aykırı olarak park ücreti alan veya almaya teşebbüs edenler, fiilleri daha ağır bir ceza gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Sayıştay denetçileri,  ilçe belediyeleri tarafından yol üstü (sokak arası) otopark işletilmesi ve/veya işlettirilmesi halinde uygulanacak cezai müeyyidelere dikkat çekerek, “İlçe belediyelerinden Kadıköy Belediyesi tarafından 28, Maltepe Belediyesi tarafından 10 ve Ataşehir Belediyesi tarafından 9 sokak/cadde üzerinde yol üstü otopark işletildiği ve/veya işlettirildiği tespit edilmiştir. Söz konusu uygulama gerek 5216 sayılı Kanun açısından gerekse 2918 sayılı Kanun açısından mevzuata aykırıdır. İdare tarafından bu duruma ilişkin bir takım yazışmalar yapılmasına karşın hatalı uygulamanın devam ettiği ve yasal yollara başvurulmadığı tespit edilmiştir.” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise verdiği cevapta ilçe belediyelerinin yol üstü otoparklarla ilgili hukuki aykırılıkların işlemlerinin giderileceği cevabını verdi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...