İlk sahur ve ilk iftar saat kaçta yapılacak? İl il sahur ve iftar vakitleri! Diyanet imsakiye 2020

İslam ve Müslümanların ortak kabul ettiği oldukça önemli olan ve suçların bile azaldığı mübarek Ramazan ayı bu sene 24 Nisan 2020 tarihine denk geliyor. Diyanet'in yayımladığı ilk sahur ve ilk iftar saatleri ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oruç ibadeti için niyet edecek olanlar il il sahur ve iftar vakitlerini haberimizden takip edebilirler. İşte ilk sahur, ilk iftar saatleri ve 2020 Diyanet İmsakiyesi...

İlk sahur ve ilk iftar saat kaçta yapılacak? İl il sahur ve iftar vakitleri! Diyanet imsakiye 2020

12 ayın sultanı Ramazan ayı heyecanı başladı. Milyonlarca müslüman oruç ibadeti için ilk sahur ve ilk iftar saatlerini araştırmaya başladı. İnsanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği ay olan Ramazan ayının imsakiye takvimi de belli oldu. Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinin iftar ve sahur saatleri 2020 İmsakiyesi üzerinden görülebilecek. İşte Diyanet 2020 İmsakiyesi…

DİYANET 2020 İMSAKİYESİ YAYIMLANDI

Diyanet tüm il ve ilçelerin 2020 imsakiyesini yayımladı. Aşağıdaki linke tıklayarak seçeceğiniz ilin iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz.

İL İL İMSAKİYE 2020

ORUCA BAŞLAMAK İÇİN HİLALİN GÖRÜLMESİ ŞART MIDIR?

Kamerî aylar, adından anlaşıldığı gibi başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” buyurmuştur.

Bu hadis ilk bakışta hilali çıplak gözle görmedikçe oruca başlanmayacağı ve bayram edilmeyeceği fikrini uyandırmaktadır. Konu ile ilgili diğer rivayetler değerlendirildiğinde, bu hadislerin amacının günün şartları içinde en uygun uygulamanın öğretilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biz ümmî bir toplumuz; hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay, ya 29 ya 30 gündür.” buyurarak, kamerî aybaşlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de başvurulabileceğine işaret etmiş olmaktadır.

Çıplak gözle görülsün ya da görülemesin, ay mutat hareketlerine devam etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği (Rahmân, 55/5), bunların, diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü kılındığı (En’âm, 6/96), yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği (Yûnus, 10/5), gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (Tevbe, 9/36), ayın yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (Bakara, 2/189) ifade edilmektedir.

Buna göre Hz. Peygamber (s.a.s.), kamerî aybaşlarının belirlenmesi konusunda çıplak gözle görmeyi, başvurulacak yegâne yöntem olduğu için değil, belki o günkü şartlar içinde en sağlıklı sonuç veren yöntem olduğu için öngörmüştür. Hilali gözlemlemenin amacı Ramazan ayının girip girmediğini belirlemektir. Bu sebeple, hilali çıplak gözle görme dışında, bizi bu amaca ulaştıracak başka yöntemlerden yararlanmak da mümkündür.
Bugün, insanoğlunun ulaştığı teknolojik gelişmişlik, ayın hareketleri konusunda en ince ayrıntıyı bile izleme imkânı sunmaktadır. Artık ince astronomik hesaplar yoluyla, gelecek birkaç yıllık namaz vakitlerini gösteren takvimleri hazırlama imkânı bile doğmuştur. Dolayısıyla kamerî ayların başlangıçlarını hesap yöntemiyle belirlemek meşrudur.

RASÜLÜLLAH'IN RAMAZAN HAYATI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alan bilgilere göre, Efendimiz, Ramazan'da gözle görülür şekilde cömertliğini artırırdı. İbni Abbas (R.A.) şöyle dedi; “Rasülüllah (S.A.V.) insanların en cömerdi idi. O'nun en cömert olduğu anlarda ramazanda Cebrail'in kendisi ile buluştuğu zamanlardı. Cebrail (A.S.) ramazanın her gecesinde Hz. Peygamber ile buluşur, (karşılıklı) Kur'an okurlardı. Bundan dolayı Rasülüllah (S.A.V.) Cebrail ile buluştuğunda esmek için engel tanımayan bereketli rüzgârdan daha cömert davranırdı.”

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah'ın elçisi ramazanda ibadeti ziyadeleştirir ve yakınlarını da buna teşvik ederlerdi: Hz. Hatice annemiz (Allah O'ndan razı olsun) şöyle dedi: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Rasülüllah (S.A.V.) geceleri ihya eder,ev halkını uyandırır, ibadete soyunarak eşleriyle ilişkiyi keserdi.”

Efendimiz ramazan gecelerinde teravin namazı kılardı; Ebu Hureyre (R.A.) şöyle dedi; Rasülüllan (S.A.V.) kesin emir verilmeksizin ramazan gecelerinde ibadet etmeyi tavsiye eder ve şöyle buyururdu; “Kim ramazanın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”

İmam Buhari Hadis metnindeki bu “inanarak” kaydından hareketle onu sahihinde “Nafile olan teravih namazını kılmak imandan kaynaklanır” başlığı altında kaydedilmiştir. Teravih namazının önemini dikkate alan İmam-ı A'zam Ebu Hanife de onun “Sünnet-i Müekkede” olduğuna hükmetmiştir.(9)

Rasülüllah (S.A.V.) Cebrail (A.S.) ile karşılıklı Kur'an okuyarak mukabele ediyordu. Yüzlerce yıldan beri gelenek halinde yerleşen mukabele buna dayanıyor. Efendimiz ramazanda umrenin de faziletli olduğuna dikkat çekerek; “Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar” buyurmuştur.

Ramazan öncesi Oruç Baba Türbesi ziyarete kapatıldı İlginizi Çekebilir Ramazan öncesi Oruç Baba Türbesi ziyarete kapatıldı İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlginizi Çekebilir İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
baba Corona Diyanet Güneş İslam Müslüman oruç Ramazan saat kaçta Türkiye umre zam
Loading...