Sözcü Plus Giriş

İnşaat Mühendisleri Odası: Bilimsellikten uzak uygulamalar ülkemize zarar veriyor!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Malatya Temsilcisi Bedir Özten, 1-7 Mart Deprem Haftasıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Özten, kentsel dönüşümün ulusal afet doğrultusunda yapılması gerektiğini belirterek, bilimsellikten uzak uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

Evren DEMİRDAŞ
18:24 -
İnşaat Mühendisleri Odası: Bilimsellikten uzak uygulamalar ülkemize zarar veriyor!

Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Bedir Özten, Deprem Haftası dolayısıyla basın açıklaması yayınladı. Özten, açıklamasında “Bilimsellikten uzak politik hırs ve çıkarlar doğrultusunda, liyakat sahibi olmayan kişi ve guruplar tarafından yapılan proje ve uygulamalar ülkemize zarar veriyor” dedi.

“COĞRAFYAMIZIN AFET RİSKİ HARİTALARI HAZIRLANMALI”

Ülkemizi daha yaşanılabilir hale getirmek için bilimin imkanları ölçüsünde coğrafyanın gerçeklerinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Özten, şöyle konuştu:

* Bu gerçeklerin bir konusu da doğal afetlerdir.

* Doğal afetler içerisinde en çok can ve mal kaybına neden olan depremdir.

* Deprem yer hareketleri ile ilgili olduğundan, ülke topraklarının tamamının jeolojik yapısının haritasını metrekaresine kadar çıkarıp, depremde en tehlikeli olan; fay, alivyon ve sıvılaşmaya müsait zeminler gibi bilgileri edinerek alt ve üst yapıyı bu bilgiler ışığı altında projelendirmemiz gerekir.

* Afet riski altındaki alanları (deprem, sel, heyelan, çığ, tsunami gibi) belirleyip çevre düzeni planlarımızı ve buna bağlı olarak imar planlarını revize etmeliyiz.

* Afet riski altındaki alanları belirleyebilmemiz için coğrafyamızın; jeolojik, yağış, heyelan, çığ gibi haritalarının hazırlanması gerekir.

* Bunlar göz önünde bulundurulmadan yapılan yapılar (bina, baraj, karayolu, demiryolu gibi) ne yazık ki can ve mal kaybına neden oluyor.

* Bilimsellikten uzak politik hırs ve çıkarlar doğrultusunda, liyakat sahibi olmayan kişi ve guruplar tarafından yapılan proje ve uygulamaları ülkemize zarar veriyor.

Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Bedir Özten. FOTO: SÖZCÜ

“2012 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN AFET KANUNU RANTA HİZMET ETTİ”

2012 yılında yürürlüğe giren Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un beklenen dönüşümü sağlayamadığını ifade eden Özten, şu ifadeleri kullandı:

* Çoğunlukla ranta hizmet etti.

* Kentsel dönüşüm rant değil ulusal afet politikası mantığı ile yapılmalı.

* Riskli yapıların belirlenmesinin maliyetini düşürmeliyiz; gerekirse ilgili devlet kuruluşları sübvanse etmelidir.

* Ekonomik kaynaklar ölçüsünde bu dönüşümü bir program dahilinde hızlı bir şekilde yapmalıyız.

* Şimdiye kadar uyguladığımız; bir an önce topluma unutturup, örtbas etme afet politikasından vazgeçmeliyiz.

* 1999 Marmara depremlerinin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen geldiğimiz nokta ortada.

* Söylendiği gibi; bir devletin kaderi coğrafyasıdır, bu coğrafyada daha mutlu olabilmek için (bir başka değişle toplumsal acıları azaltmak için) eldeki imkanları maksimum seviyede kullanmalıyız.

* Ulusal afet politikamızın en başında; afet öncesi sırası ve sonrası eğitiminin, yaygın ve örgün eğitimin ana okuldan başlayıp lise bitimine kadar en önemli ders olarak verilerek afet bilinci olan bir toplum meydana getirmek olmalıdır.

AFETLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ AÇIKLADI

24 Ocak 2020 Sivrice depremi ve 4-5 Şubat 2020 Van çığ felaketinde afetle ilgili kuruluşların yetersiz olduğunu söyleyen Özten, afetle mücadele için şu önlemlerin alınmasını talep etti:

* Yapıların uygulama projelerini uzman ve yetkin mühendisler tarafından hazırlanmasını sağlamalıyız.

* Projenin uygulama aşamasında yapılan imalatlar kalifiye eleman, uzman ve yetkin mühendisler tarafından yapılmalı.

* Uzman ve yetkin mühendislik uygulamasına biran önce geçmeliyiz.

* Yapılarda çalışan; kalfa, usta gibi elemanların sertifikalı olması için çalışmalar yapmalıyız, meslek ve sanat okullarını güçlendirip yaygınlaştırmalıyız.

* Mühendislik lisans eğitiminde öğrenci belirlemede seçici olmalıyız, nitelikli mühendisler yetiştirmeliyiz.

* Lisans eğitiminden sonra uzman ve yetkin mühendislik uygulamasını yapmalıyız.

* Yapı denetim sistemini revize edip, uzman ve yetkin mühendislik şartını getirilmeliyiz.

* İlgili Kamu kuruluşlarında uzman ve yetkin mühendisliğe göre liyakatı belirlenmeliyiz.

* Uygulama projelerinde seçilen yapı malzemelerine ulaşım kolaylığını sağlamalıyız, yapı malzemelerinin standartlara uygun olup olmadığı ilgili kuruluşlar tarafından daha disiplinli denetlenmeli.

* Yapılarda sigorta sistemini geliştirmeliyiz.

İLGİLİ HABERBakan Kurum: Elazığ'da çadırda yaşayan depremzede kalmadı diyebilirizBakan Kurum: Elazığ'da çadırda yaşayan depremzede kalmadı diyebiliriz
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more