Kanun yine ertelendi! Her yıl binlerce kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor

Ertelenen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş kazalarını kaçınılmaz kılıyor. Her yıl binlerce kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor. AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer "İş yerlerinde çalışan sayısına bakılmaksızın iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurulması, olası kazaların önüne geçeceği gibi çalışan verimini de üst seviyeye taşıyacaktır" uyarısında bulundu.

Kanun yine ertelendi! Her yıl binlerce kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor

İş kazaları konusunda Avrupa'da birinci dünyada ise üçüncü sırada olan Türkiye'de çalışan işçilerin yüzde 80'inden fazlası, 50 çalışanın altında olan işletmelerde görev alıyor. İş kazalarının büyük bir kısmı ise bu iş yerlerinde ortaya çıkıyor.

İŞ KAZALARINDAKİ YÜKSEK ORAN TESADÜF DEĞİL

Ertelenen yasa gereği iş yerlerinde istihdam edilmesi zorunlu olan iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ise ancak 50 kişi üstü işletmeler için geçerli. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu maddeleri içerisinde yer alan, ‘çalışan kişi sayısı ayırt etmeksizin tüm iş yerlerinde, iş yeri hekimi ve iş güvenliğini uzmanı bulundurulması zorunluluğu' konusu da kanunun ötelenmesi ile yürürlüğe giremedi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. Gürsel Özer

İş kazaları sebebiyle her yıl binlerce insanını hayatını kaybetmesi veya iş göremeyecek derecede sakat kalması, dikkatleri dört yıl öteleneceği açıklanan yasaya çekti. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. Gürsel Özer, “Tablo maalesef Türkiye'de ki yüksek iş kazaları oranının tesadüf olmadığını gösteriyor” diyerek, şunları söyledi:

SAĞLIK HAKKI SAYIDAN BAĞIMSIZ OLARAK HERKESE VERİLMELİ

* Bir işletmede iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olmaması ve işe giriş raporlarının aile hekimlerinden alınması yönlendirmelerinin devam etmesi, işçi sağlığını ve bu konuda yaşanan sorunları yok saymak olarak addedilebilir. Sayı sınırlaması olmaksızın iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğunun yürürlüğe konulması son derece elzemdir.

* İş yerini görmeden işin çalışan sağlığına etkisinin tespiti mümkün değildir. İşin niteliğine göre birçok tetkik ve görüntüleme yöntemlerinin gerekliliği de açıktır. İşin insan sağlığına etkilerini ortaya koyacak ileri tetkik ve tedavileri yapmayan hiçbir raporlama amacına uygun olamaz.

* İşe giriş raporunun amacı, işçinin çalışma koşullarının gözlemlenmesi ve işi yapmaya uygun olup olmadığının değerlendirmesi tıbbi bir kanaattir. Bu konu yasada son derce açıktır, çalışan sayısına ve tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm iş yerlerinde iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olmalıdır. Bunun istisnası olamaz. Sağlık hakkı sayıdan bağımsız olarak herkese verilmelidir.

AHESEN Hukuk Kurulu Üyesi Alper Bağcı

GÖSTERİLEN GEREKÇE İLE KANUN ÇELİŞİYOR

AHESEN Hukuk Kurulu Üyesi Alper Bağcı ise, işe giriş raporunun verilebilmesi veya iş yeri hekimliği yapabilmek için İş Yeri Hekimliği sertifika eğitiminin alınması ve eğitim sonucunda söz konusu sınavın geçilmesi gerekli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* Sertifika zorunluluğu aranmaksızın ve iş yerindeki çalışma koşullarını bilmeksizin verilen raporlar, tıbbı ve hukuki normlarla bağdaşmamaktadır. Nitekim 6331 sayılı yasa da tüm iş yerleri ve çalışanlar için İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını zorunlu kılmıştır. Çalışan sayısı ve tehlike sınıfı gerekçe göstererek bu hizmetlerin ötelenmesi bizzat kanunun kendisi ile çelişmektedir.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...