Kâr rakamları sigortacıların yüzünü güldürdü

Sigorta sektöründe büyüme yeniden hızlanırken, geçtiğimiz günlerde açıklanan teknik kâr rakamları da sigortacıların yüzünü güldürdü.

Kâr rakamları sigortacıların yüzünü güldürdü

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) açıkladığı verilere göre, yılın ilk 7 ayında en fazla büyüyen branş ise 67.3'lik büyüme rakamı ile ‘hayat' oldu. Başta kamu bankaları olmak üzere bankaların verdikleri kredilerle birlikte hayat/emeklilik şirketlerince yapılan hayat sigortaları yanında bireylerin bağımsız hayat sigortası ürünlerine ilginin artması hızlı büyümenin temel nedenleri arasında yer aldı.

“HAYAT SİGORTALARINDA ARTIŞ YAŞANDI”

Türkiye'de hayat sigortası satışlarında ağırlığı bankaların verdikleri kredilerle birlikte yapılan hayat sigortası satışları (kredi bağlantılı hayat) oluşturuyor. Yakın geçmişte, bankadan sözgelimi konut kredisi aldıklarında, hayat sigortası yaptırmakta gönülsüz davranan bireylerin bu tavrı günümüzde biraz değişti. Sigortanın önemini anlayan bireyler, sigortayı artık, bir maliyet kalemi olarak görmüyor; gönüllü olarak yaptırıyor. Yılın ilk yarısında da konut ve taşıt kredilerinde faizlerin düşmesi ve başta kamu bankaları olmak üzere artan kredilerle birlikte yapılan hayat sigortalarında da artış yaşandı.

Son zamanlarda, tüketicilerin kredi bağımsız (serbest) hayat sigortasına ilgilerinin de arttığı gözlemleniyor. Sektörde bazı hayat/emeklilik şirketlerinin satışa sunduğu ‘prim iadeli' hayat sigortaları söz konusu ürünlerin başında geliyor. Kurdaki dalgalanma, bu ürünlere de talebi artırmış durumda.

HAYAT BRANŞINDA GELECEK SERBEST HAYAT ÜRÜNLERİNDE

AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca, serbest hayat branşında müşteri odaklı yeni ürünlerin pazara sunulması ve kredilerdeki büyümenin 2020 yılında da hayat sigortası pazarında büyümeyi desteklediği görüşünde. Bankaların artan kredi iştahına bağlı olarak kredi bağlantılı ürünlerin birçoğunda ciddi bir büyüme ivmesinin yaşandığını belirten Kuruca, kredili hayat sigortası ile kredi kullanan birçok kişinin sakatlık, maluliyet gibi durumlarda kendisini, vefat gibi durumlarda ise ailesini koruma altına almak için bu sigortayı yaptırdığını söylüyor.

 ‘HAYAT'I HIZLI BÜYÜTEN 5 NEDEN

* Hayat sigortalarında bilgi ve bilinç düzeyindeki artış.

* Kredilerle birlikte yapılan hayat sigortalarındaki canlılık.

* Bağımsız hayat sigortası ürünlerine ilginin artması.

* Covid-19'un etkisi, sigortaya daha fazla önem verilmesi.

* 2019'daki rakamların düşüklüğünden kaynaklanan ‘baz etkisi.'

HANGİ HAYAT SİGORTASINI SATIN ALMALIYIZ?

Yıllık Hayat: Sigortalının belirlenen sigorta süresi içinde (sigorta süresi 1 yıl) vefatı durumunda, lehtar(lar)ına başlangıçta belirlenen teminat tutarını ödüyor. Vefat teminatının yanı sıra iş göremezlik, tehlikeli hastalık, vb. riskler için de teminat verilebiliyor.

Uzun Süreli Hayat: Sigortalının belirlenen sigorta süresi içinde (sigorta süresi 1 yıldan fazla) vefatı durumunda, lehtar(lar)ına başlangıçta belirlenen teminat tutarını ödüyor. Vefat teminatının yanı sıra iş göremezlik, tehlikeli hastalık, vb. riskler için de teminat verilebiliyor.

Prim İadeli Hayat Sigortası: Sigorta süresi sonunda risk gerçekleşmemişse primler sigortalıya döviz cinsinden geri ödeniyor.

Birikimli Hayat: Risk teminatı ile birlikte birikim sağlamak amacıyla düzenleniyor ve teknik faiz oranında getiri garantisi veriyor.

Kritik (Tehlikeli) Hastalıklar Sigortası: Kanser, kalp krizi, multipl skleroz, felç vb. tehlikeli hastalıklara karşı sigortalıya güvence sağlıyor.

Eğitim Sigortası: Çocuk sahibi bir bireyin, vefat ve sakatlık gibi hayati risklerini teminat altına alıyor ve çocuklarının eğitimine aynı şartlarla devam edebilmesini sağlıyor