Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak! İşte başvuru koşulları…

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 32 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. Personel ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı ilanının başvuru koşulları…

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak! İşte başvuru koşulları…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel ilanına göre deniz trafik operatörü, büro personeli ve mühendis olmak üzerine toplam 32 personel alımı yapılacak. İşte başvuru şartları…

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL İLANI

GENEL ŞARTLAR

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Açıklama 2- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Sözlü sınav konuları;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

  • Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri
  • 4857 Sayılı İş Kanunu
  • Büro Personeli(Memur) unvanı için tahsil ve aranılan kriterlere ilişkin konuları, deniz trafik operatörü için denizcilik alanı, mühendis adaylar için mühendislik konularını kapsar.

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün görevleri, 4857 sayılı İş Kanunu konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.