Sözcü Plus Giriş

POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı? 2020 polis alımları hakkında son gelişmeler…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı son açıklamalarla 27. dönem polis alımları hakkında internette yapılan aramalar arttı. 27. dönem POMEM polis alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte 2020 polis alımlarıyla ile ilgili son bilgiler…

Güncellenme: 10:00, 25/06/2020
POMEM başvuru tarihleri açıklandı mı? 2020 polis alımları hakkında son gelişmeler…

Bakanlık bünyesinde olan Emniyet Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilen polis alımlarının, bu sene zaman olacağı merak ediliyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri, yapılacak POMEM sınavı ile bünyesine polis adaylarını dahil ediyor. İşte 27. dönem POMEM sınavı ile ilgili bazı ayrıntılar…

POLİS ALIMI NE ZAMAN?

2020 polis alımı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılacak polis alımı hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Soylu şunları söyledi;

“Onların talepleri çok saygın. Şöyle diyorlar. Biz 7 binlik polis alımına çıktık. Diyorlar ki bu 10 bin al yedekle beraber. Benim böyle bir hakkım yok. Onu aldığım zaman sınavın hukuki yönü sakat olacak. Şöyle bir şey olabilirdi. Onu da arkadaşlarımla konuştum. Bir 3 bin polis daha alsak. Bir yıl sonra olabilir. Şimdi başlasak anca yıl sonra olabilir. 3 bin polis alsak ekonomiye ait sorumluluk var.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu açıklaması sonrasında POMEM polis alımları sınavının yakın zamanda yapılması beklenmeye başladı.

Foto: DepoPhotos


POLİSLİK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

POMEM'lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

 1. a) T.C. vatandaşı olmak,
 2. b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

 1. d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
 2. e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 3. f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 4. g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

 1. h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

 1. i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 2. j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 3. k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 4. l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 5. m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.