Sayıştay, usulsüz ‘dekan’ atamasını ortaya çıkardı

Sayıştay Başkanlığı, 2019 denetim raporunda Siirt Üniversitesi’nde fakülte dekanlarının yüzde 40’ının vekaleten görev yaptığını ortaya çıkardı. Aynı zamanda üniversite rektörü olarak görev yapan Nihat Şındak’ın Ziraat Fakültesi’nde dekan vekilliği görevini yürüttüğü ortaya çıktı.

Sayıştay, usulsüz ‘dekan’ atamasını ortaya çıkardı

Sayıştay Başkanlığı 2019 denetim raporunda, Siirt Üniversitesi bünyesinde bulunan 10 fakültenin 4'ünde dekanların vekaleten görev yaptığını ve üniversite rektörü olan Nihat Şındak'ın aynı zamanda Ziraat Fakültesi'nde vekaleten dekanlık görevini sürdürdüğünü açıkladı.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi vekaleten yürütülen fakülteler arasında yer aldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Cahit Pesen

“SÖZ KONUSU GÖREVLENDİRMELER USULE AYKIRI”

Sayıştay, Siirt Üniversitesiyle ilgili raporunda şunları kaydedildi;

*Üniversite bünyesinde bulunan bazı fakültelerin dekanlarının atamalarının asaleten yapılmayarak, Kanun’da belirlenen usule uyulmaksızın vekaleten atandıkları tespit edilmiştir.

Dekan görevinin başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri yerine vekalet edebilir. Bu görevin vekaleten yürütülmesi arızi durumlar için geçerli olup 6 aylık bir süre ile sınırlıdır.

*Söz konusu 6 aylık süre de bir hak değildir. 6 aylık süre dolu olan dekanlık kadrolarına çeşitli nedenlerle vekalet edilmesi durumunda belirlenen bir sınırdır. Boş bulunan kadroya vekalet için belirlenmiş bir süre değildir.

*Ayrıca, 2547 sayılı Kanunun belirlediği usul, dekanın görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birinin yerine vekalet etmesidir. Ancak, söz konusu vekaleten görevlendirmeler, Üniversitenin talebi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılmıştır. Söz konusu görevlendirme usulü Kanunun belirlediği usule aykırıdır.

Siirt Üniversitesi Rektörü-Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Nihat Şındak

İhalesiz alıp yapamadığı iş için 45 milyon lira tazminat aldı İlginizi Çekebilir İhalesiz alıp yapamadığı iş için 45 milyon lira tazminat aldı Sayıştay ortaya çıkardı: İnönü Üniversitesi'nden milyonluk zarar İlginizi Çekebilir Sayıştay ortaya çıkardı: İnönü Üniversitesi'nden milyonluk zarar