Sokağa çıkma yasağı cezası kaç lira? Sokağa çıkma yasağının cezası nedir?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 31 ilde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugünden itibaren yasağın uygulandığı şehirlerde sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesilebilecek. Bu kapsamda bakanlık sokağa çıkanlara ilk olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verileceğini açıkladı. Peki Sokağa çıkma yasağının cezası nedir?

Sokağa çıkma yasağı cezası kaç lira? Sokağa çıkma yasağının cezası nedir?

Geçtiğimiz günlerde 30 büyükşehir ve Zonguldak için şehirlere giriş çıkışların kısıtlanması kararı getirilmişti. Bu şehirlerde haftasonunu kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bakanlık sokağa çıkanlara ilk olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verileceğini açıkladı. Merak edilen soru ise ‘sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?’

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ CEZASI

Sokağa çıkma yasağının cezası ise İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı karar metnine göre şöyle:

Belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Gereğini önemle arz ve rica ederim.

(Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.)

TÜRK CEZA KANUNUNUN 195. MADDESİ

Bakanlık sokağa çıkanlara ilk olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verileceğini açıkladı.

Ancak aşırı durumlara göre, Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi devreye sokulacak.

İşte o madde:

TCK Madde 195. (1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ani sokağa çıkma yasağıyla dünyanın gündemine bomba gibi düştük İlginizi Çekebilir Ani sokağa çıkma yasağıyla dünyanın gündemine bomba gibi düştük
Avrupa bomba Corona İçişleri Bakanlığı para sokağa çıkma yasağı Türkiye Zonguldak