Türk Tarih Kurumu’nda 23 milyon liralık istisna skandalı

Atatürk'ün emriyle kurulan Türk Tarih Kurumu'nda 23 milyonluk 'istisna' skandalı ortaya çıktı. Sayıştay raporuna göre TTK, 'açık ya da pazarlık' usulüyle yapması gereken işleri 'istisna' kapsamında değerlendirip 'araştırma-geliştirme' adı altında özel firmalara verdi.

Türk Tarih Kurumu’nda 23 milyon liralık istisna skandalı

Türk Tarih Kurumu’ndaki usulsüzlükler Sayıştay raporuyla ortaya çıktı! Kurum, daha önce basımı yapılan eserleri ‘yeni baskı’ gibi sundu. Anma etkinliklerine, sergilere, konferanslara ‘araştırma-geliştirme’ adıyla milyonlar aktardı. 2019'da harcanan para, kurum bütçesinin yarısı olan 22.9 milyon lirayı aştı.

Sayıştay, “Burada amacı aşan bir durum söz konusu. Bu rakam, TTK'da şeffaflık sarsılmasına yol açacak boyuttadır” dedi. Sayıştay raporunda Türk Tarih Kurumu’yla ilgili şu tespitler yer aldı:

– 2019 yılında yapılan incelemeler sonucunda görülmüştür ki, kurum bütçesinden 22 milyon 983 bin 77 TL'lik harcama Kanun'un ‘araştırma-geliştirme' maddesi işletilerek yapılmıştır. Bu rakam Kurum'un toplam bütçe giderinin yaklaşık yüzde 50'si civarında olup, istisna bir usulün temel usul olması sonucunu doğurmuştur.

– Bu sonuç, Kamu İhale Kanunu'nun öngördüğü ‘şeffaflık’, ‘rekabetçilik’ gibi temel ilkelerin sarsılmasına neden olabilecek bir zemini ortaya çıkarabilecek boyuttadır. Türk Tarih Kurumu'nda yapılan faaliyetlerden, tıpkı basım yayın faaliyetlerinin, anma etkinliklerinin, sergi ve kitap tanıtım faaliyetlerinin veya bunlarla ilgili konferansların araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında değerlendirilip, bu faaliyetlere ilişkin mal ve hizmet alımlarının ‘istisna' maddesi çerçevesinde alınmasının amacı aşan bir yaklaşım olduğu düşünülmektedir.