Sözcü Plus Giriş

Türkiye deprem haritası… Fay hatları nerelerden geçiyor?

Dün Manisa, Ankara ve Aydın'da yaşanan depremler nedeniyle geniş bir bölgedeki vatandaşlar endişelendi. Yurdun önemli bir bölümü fay haftlarıyla çevrilmiş durumda. Peki Türkiye deprem haritasına göre hangi bölgeler riskli? İşte deprem haritası...

13:44 -
Türkiye deprem haritası… Fay hatları nerelerden geçiyor?

Türkiye’de özellikle Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği noktalar önemli deprem riski altında kabul ediliyor. AFAD tarafından hazırlanan aşağıdaki haritadan Türkiye’nin deprem tehlikesi altında olan noktalarını görebilirsiniz. Haritadaki renklerin koyuluk oranlarına göre tehlike oranı da artıyor.

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

AFAD tarafından hazırlanan 2018 Türkiye Deprem Tehlikesi haritası.

FAY NEDİR

Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha yada levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır.

Diri Fay: Son Tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylar diri fay olarak isimlendirilir. Bu fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir. Genç kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu – denizel sekiller, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.

FAY TÜRLERİ

Dogrultu Atımlı Fay

Bu tür fay düzlemleri, yeryüzünde 90 dereceye yakın dik bir konumda olan ve yerin içine doğru hafifçe eğimlenen yalnızca yatay atımın oluşturduğu yanal atımlı faylardır. Bu faylar, atımlarina öre sağ ya da sol yönlü olabilirler. Kuzey Anadolu Fayı, sağ; Doğu Anadolu Fayi ise sol yönlü doğrultu atımlı faylardir.

Normal Atımlı Fay

Bu tür faylarda fay düzleminin bir tarafindaki blok yükselirken diger tarafındaki düşerek uzaklaşır. Burada hareket yine göreceli olarak gelişmektedir. Bir başka değişle, bir blok yükselirken diğeri yerinde durabilir yada bir taraf yerinde dururken diğer taraf düşebilir. Örneğin; 1970 Gediz ve 1995 Dinar depremi ile ilgili faylar bu türden normal atımlı faylardır.

Ters Atımlı Fay

Bu tür faylar da düşey atımlı faylar olup, yalnizca fay düzlemi boyunca hareket eğim yönüne göre ters yönde olmakta ve bloklar birbirine göre yaklaşmaktadır. Örneğin; 1975 Lice depremi ile ilgili faylar ters atımlı faylardır.

Verev (Oblik) Atımlı Fay

Fay düzlemi boyunca ortaya çıkan hareketin hem düşey hem de yatay yönde olduğu faylardır.

Son güncelleme: 16:03 23.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more