Valilik duyurdu: Düğünlerde HES kodu sorgulaması yapılacak!

Erzurum Valiliği, kapalı veya açık düğün salonlarında yapılan düğün, nişan, kına gibi faaliyetlere katılacak misafirlerin düğün salonu işletmecileri tarafından Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada 'riskli kişi' olarak belirlenen kişilerin girişlerinin engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Valilik duyurdu: Düğünlerde HES kodu sorgulaması yapılacak!

06.05.1930 tarih ve 1489 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23.maddesi doğrultusunda oluşturulan İl Hıfzıssıhha Kurulu aynı kanunun 3.,26., 27. ve 72. maddeleri gereğince dün Erzurum Vali Vekili Yıldız Büyüker başkanlığında olağanüstü toplandı.

Valilikten toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

* İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı, iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenmekte ve sürecin gidişine göre yeni önlemler alınmaktadır.

* Bu kapsamda İlimizde de güncel durum yeniden değerlendirilmiş ve düğün salonları başta olmak üzere bazı alanlarda aşağıdaki önlemlerin alınmasına karar verilmiştir.

DÜĞÜNLERDE HES KODU SORGULAMASI YAPILACAK

* 1. Kapalı veya açık düğün salonlarında yapılan düğün, nişan, kına, sünnet düğünü vb. faaliyetlere katılacak misafirlerin düğün salonu işletmecileri tarafından, Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu ‘‘Hayat Eve Sığar'' uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada “riskli kişi” olarak belirlenen kişilerin girişlerinin engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesine,

* 2. Kapalı veya açık düğün salonlarına herbir misafirin HES kodu sorgulanmasının yanısıra işletmeciler tarafından tek tek ateşlerinin ölçülmesine, 37.5 derecenin üstünde ateşi olan misafirlerinsalona alınmamasına ve durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesine,

* 3. Kapalı veya açık düğün salonları ile sokak/köy düğünlerinde işletme sahipleri ve çalışanlar dahil tüm misafirlerin maske takmalarına, düğün salonlarında işletmeciler tarafından maskenin ağzı ve burnu tam kapatacak şekilde takılmasının sağlanmasına, bunun için uyarıcı anonslar yapılmasına, sokak ve köy düğünlerinde düğün sahiplerinin bu hususta titiz ve uyarıcı davranmalarına,

* 4. Kapalı veya açık düğün salonları ile sokak/köylerde akşam yapılacak düğün, nişan, kına, sünnet düğünü vb. etkinliklerin 19.30-22:00 saatleri arasında yapılabilmesine ve 22:00'dan itibaren faaliyetin sonlandırılmasına,

* 5. Kapalı/açık düğün salonları ile sokak/köylerde gündüz yapılacak düğün, nişan, kına, sünnet düğünü vb. etkinliklerin kontrol altında tutulabilmesi için 13.30-16.00 saatleri arasında yapılmasına,

* 6. kapalı düğün salonlarında kesinlikle klima çalıştırılmaması, havalandırma için pencerelerin sürekli açık bulundurulması,

* 7. Kapalı/açık düğün salonları haricinde yemekli düğün organizasyonlarının İl genelinde yasaklanmasına,

* 8. Düğün salonlarında yemek ikramının en seri şekilde en geç 1 (bir) saat içerisinde tamamlanmasına, insanların ortamdaki gürültü nedeniyle birbirini duyamaması ve yüksek sesle konuşmalarına bağlı damlacık yoluyla Covid -19 bulaş riski artacağından yemek süresince canlı müzik dahil herhangi bir müzik icra edilmemesine,

* 9. Kapalı/açık düğün salonlarında masalar arası mesafe en az 1.5 metre ve her bir masada misafirler arası en az 1 metre olacak tarzda planlama yapılmasına, bu şekilde düğün salonuna maximum kapasitesinin yüzde ellisi kadar misafir alınmasına,

* 10. Her masada yeterli sayıda en az 70 derecelik kolonya veya el antiseptiği bulundurulmasına, lavabo ve benzeri alanlarda el dezenfektanı bulundurulmasına,

* 11. Tüm düğünlerde ve benzeri etkinliklerde kesinlikle halay ve benzeri oyunlara müsaade edilmemesine,

* 12. Düğün, kına, sünnet, nişan gibi toplu organizasyonların öncesi ve sonrası konvoyların yasaklanmasına,

* 13. 65 yaş ve üzerindeki insanlarımızı COVİD-19 dan korumak için, kapalı/açık düğün salonları, sokak/köy düğünleri, kına, nişan ve benzeri etkinliklerde gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne, babaannesi hariç 65 yaş ve üzeri misafir alınmamasına,

* 14. Sosyal mesafe ve maske kullanımının sağlanması zor olacağından gelin ve damadın kardeşleri, kardeşlerinin çocukları hariç, düğüne katılacak misafirlerin çocuklarının kapalı/açık düğün salonlarına alınmamasına,

* 15. Düğün, nişan, kına, sünnet vb. organizasyonlar ile ilgili ilimizde daha önce alınmış olan Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan güncel “Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “58. Nikâh ve Düğünlerde Alınması Gereken Önlemler ”e harfiyen uyulmasına,

* 16. Düğün, nişan, kına, sünnet vb. organizasyonlar ve bu faaliyetlere ilişkin yemek organizasyonlarının düğün salonu işletme ruhsatına sahip işletmelerin dışında yapılmamasına,

* 17. Düğün salonları ve sokak/köy düğünlerinin tüm bu kurallara uyup uymadıklarının kontrolü için kolluk kuvvetleri ve zabıt ekiplerince her bir düğünün en az 2 kez denetlenmesine, kurallara uymayan işletmelere mevzuat doğrultusunda para cezası ve tekrarında kapatmaya kadar idari işlemler uygulanmasına, maske takmayan ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan misafirlere de ilgili mevzuatlar gereği gerekli idari işlemlerin yapılmasına,

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK TEDBİRLER

* 1. 65 yaş ve üzerindeki insanlarımızı COVİD-19 dan korumak için, kapalı/açık düğün salonları, sokak/köy düğünleri, kına, nişan ve benzeri etkinliklerde gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne, babaannesi hariç 65 yaş ve üzeri misafir alınmamasına,

* 2. 65 yaş ve üzerindeki insanlarımızın, cenazenin anne, baba, dede, anneanne, babaanne, amca, dayı, hala, teyze, kardeş hariç cenaze ve defin işlemlerine katılmamalarına, bu konuda kolluk kuvvetlerinin yanısıra cenaze namazını kıldıran imam ve diğer din görevlilerinin açıklayıcı ve ikna edici çaba içerisinde hareket etmelerine,

* 3. COVİD-19 hastalığı kalabalık ve yakın temas durumlarında çok kolay bir şekilde bulaşabildiğinden, yaşlı veya kronik hastalığı olanlarda daha dramatik seyredebildiğinden, özellikle 65 yaş ve üzeri olanlarla, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın işe gidiş ve iş çıkışı saatlerinde gerekli olmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına,

CENAZE, DEFİN, TAZİYE VB.

* Daha önceki İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında belirtildiği üzere, İl genelinde hiç birşekilde taziye kabulü şeklinde uygulamalara müsaade edilmemesi, taziye evi, taziye çadırı veya bu amaçla açık alan bile olsa taziye verilen her türlü ortama engel olunması, bu doğrultuda denetim ve kontrollerin sıkılaştırılması, köy/mahalle muhtarlarının da bu tür faaliyetleri engelleme noktasında kolluk birimlerine aktif bir şekilde yardımcı olmasına,

KAFE, LOKANTA, KAHVEHANE VB YERLER

* Kafe, lokanta, kahvehane ve benzeri yerlerde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan güncel “Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'' ve İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında belirtilen hususların eksiksiz yerine getirilmesine, bu işletmelerde masa düzenlerinin ilgili rehbere uygun ve tüm çalışanlarla müşterilerin maskeli olması hususlarının kolluk ve zabıta ekiplerince daha sık denetlenmesine, idari cezai işlemler yapılmasına,

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

* İl/ilçelerdeki tüm şehir içi toplu taşıma araçlarının sadece oturma kapasitesi kadar yolcu kabul etmelerine, her ne sebeple olursa olsun ayaktan yolcu almamalarına, hiçbir şekilde maskesiz yolcu kabul etmemelerine, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde olmasına, bu konuda kolluk birimlerince denetimlerin daha da sıkılaştırılmasına,

DİĞER TEDBİRLER

* 1. İlimizde COVİD-19 hastasıyla temastan dolayı 14 gün boyunca ev izolasyonuna alınan veya COVİD-19 tanısı sonrası evde izolasyon ve tedavisine devam edilen tüm kamu ve özel kurum/kuruluş çalışanlarının (sağlık çalışanlarının kendi algoritmalarına uygun olarak) evde izole oldukları süre boyunca idari izinli sayılmalarına, ayrıca kurumları tarafından rapor almaları yönünde hastanelere, Aile sağlığı merkezlerine gönderilmemelerine, rapor istenmemesine, filyasyon onamları tüm kamu ve özel işyerleri tarafından bu kişilerin idari izinli sayılmaları için kabul edilip gereksiz hareketlilik ve bulaş oluşmasının önüne geçilmesine,

* 2. Hastanelerde veya evlerinde numune veren vatandaşlarımızın sonuçları çıkıp, filyasyon ekipleri yada hastaneler tarafından değerlendirmeler yapılmadan kesinlikle evlerinden ayrılmamalarına,

* 3. Evde izolasyonda olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları için Vefa Destek Ekiplerinin mümkün olduğu kadar tekrar aktif olmalarına, bu yönde düzenlemeler yapılmasına,

* 4. Özel ve kamuya ait tüm kurum kuruluşlarda sabah kahvaltısı ve benzeri faaliyetlerin yasaklanmasına, misafirlere çay, kahve ve benzeri ikramların yapılmamasına, uygulamanın kontrolünün kurum amirlerinin sorumluluğunda olmasına vb.

* Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek mülki amirler ve ilgili tüm kurum kuruluşlar tarafından uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda oy birliği ile karar verildi.

Corona virüsünün kökeni hakkında bir iddia daha: 2012 yılındı... İlginizi Çekebilir Corona virüsünün kökeni hakkında bir iddia daha: 2012 yılındı...