Aydem Enerji “Hayat için Enerji” Üretiyor

Aydem Enerji “Hayat için Enerji” Üretiyor

Türkiye'nin en büyük entegre enerji şirketlerinden Aydem Enerji, 40 yıldır elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve satışı alanında faaliyet gösteriyor. 

12 bin çalışan ile ülkemize değer katıyor

12 bin çalışanı ile ülkemizde enerji sektörünün gelişimine yön veren, sektör için kırılma noktası sayılan ve kuralları değiştiren pek çok ilke imza atmayı başaran Aydem Enerji, devlet dışında özel sermayeyle Türkiye'nin ilk özel hidroelektrik santralini kurmak, ilk özel elektrik dağıtım lisansına sahip olmak,  ilk özel elektrik perakende şirketini kurmak, ilk yerli güneş hücresini geliştirmek gibi pek çok ilki hayata geçirdi.

Büyüme vizyonu yenilenebilir enerji odağında 

Ülkemizin sürdürülebilir geleceği için çalışırken yenilenebilir enerjiyi odağına alan şirket; hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve biyogaz kaynaklarından enerji üretiyor. Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji portföylerinden olan Aydem Yenilenebilir Enerji ile Türkiye geneline yayılmış 25 yenilenebilir enerji santraliyle 1.020 MW kurulu güce ulaşarak yıllık 3.158 GWh enerji üretimi sağlıyor. 

Şirket enerjinin millileştirilmesi politikası kapsamında yıllık toplam 2 bin MW'a yakın kurulu gücü ile ülkemizde enerji kaynaklı cari açığının düşürülmesi için çalışıyor. 

Uluslararası anlamda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımların hızlanmasıyla yabancı yatırımcılar için de Türkiye'nin önemi giderek artıyor. Güneş santrallarında verimlilik oranları 40 yıldır ölçülüyor ve istatistikler buradaki gelişimi gözler önüne seriyor. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak yatırımlarını HES'lere yapan Aydem Enerji, önümüzdeki süreçte rotasını GES'lere çeviriyor. Gerçekleştirmeyi planladıkları halka arz ile hem rüzgar hem de güneş enerjisinde büyüme odaklı bir yaklaşımları olacak.

Enerji kaynaklarını çeşitlendirerek iklimsel koşulların yarattığı kesintileri minimize etmek için hibrit santral modelleri üzerinde çalışan şirket, yağmur az olduğunda GES'lerden, güneş az olduğunda HES'lerden enerji üretebilecekleri, barajların üzerine kurulacak panellerin de olduğu santrallar kuracak.

5 ilde 5 milyon müşteriye ulaşıyor

Enerji üretim faaliyetlerinin yanı sıra elektrik perakende şirketleri Aydem ve Gediz Elektrik Perakende ile Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Manisa olmak üzere 2 bölge, 5 ilde 5 milyon müşteriye hizmet sunuluyor. Şirketler, 5 ildeki elektrik satış faaliyetlerimizin yanında, bölge gözetmeksizin tüm Türkiye'deki serbest tüketicilere ikili anlaşma yolu ile elektrik enerjisi tedarik ediyor.

Türkiye'nin ilk özel elektrik dağıtım lisansına sahip şirketi olan ADM Elektrik Dağıtım ile Aydın, Denizli, Muğla, GDZ Elektrik Dağıtım ile ise İzmir ve Manisa illerinde toplam 5.2 milyon müşteriye müşteri odaklı hizmet anlayışımız ve teknolojik altyapımı ile toplamda 23.900 GWh elektrik dağıtımı sağlanıyor.