Aile hekimleri kıdem tazminatında düzenleme bekliyor

Kıdem tazminatı hakkının aile hekimlerine tanınmadığına dikkat çeken Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Aile hekimleri kıdem tazminatında düzenleme bekliyor

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, aile hekimlerinin iş güvencesi konusunda düzenleme beklediğini açıkladı.

Dr. Gürsel Özer, aile hekimliği uygulamasında iş güvencesi olmadığını vurgulayarak sebebi ne olursa olsun 180 gün aktif çalışılmadığında, uzun süreli tedavi sürecinde ve vatani görev süresinde sözleşmenin fesh edildiğini, ayrıca aile hekimliğinden istifa etmeden yer değiştirilmediğini söyledi.

Kıdem tazminatı hakkının aile hekimlerine tanınmadığına dikkat çeken Dr. Özer, şunları söyledi:

YER DEĞİŞTİRME HAKKI VERİLMELİ

– Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ndeki 13. maddenin F bendi kaldırılmalı ve sağlık sebebi ile iş akdi sonlandırılmamalıdır. Aynı yönetmeliğin I bendi de kaldırılmalı. Suçu ispat edilmeden herkes masumdur. Soruşturma sonucu suçu sabit görülmeyenlerin isnat iş akdi sona erdirilmemelidir.

– Bir sözleşme dönemi çalışan aile hekimliği çalışanları çeşitli nedenlerle yer değiştirmesi gerektiğinde boş olan aile hekimliği birimliği ile sözleşme imzalayabilmeli. Yer değiştirme hakkı verilmeli. İki sözleşme dönemi çalışan sağlık çalışanları çeşitli nedenler ile yer değiştirmesi gerektiğinde boş olan aile hekimliği birimi ile sözleşme imzalayabilmeli.

MAKUL SEVİYEYE ÇEKİLMELİ

– Vatani görev ve doğum sonrası için ücretsiz izin hakları verilmeli. Aile hekimliği çalışanlarının vefatı sonrası 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerinin uygulanmasında ‘dul eşlere ölüm aylığı bağlanması halleri’ aynen uygulanmalı. İlgili kanunlardaki 10 yıl çalışma koşulları makul seviyeye çekilmeli ve bu hükümlerin kapsamına aile hekimliği çalışanları da alınmalı.