Alkış bitti! Sağlık çalışanlarına şiddet hızla eskiye döndü…

Corona virüsü salgını süresince alkışlı desteklerle kamuoyunu tarafından moral bulan sağlık çalışanları, hastalıklarda olduğu gibi şiddet konusunda da mücadeleye hazır. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası'ndan yapılan açıklamada; alkış, sosyal mesafe ve tedbirlerin yerini eskiden olduğu gibi şiddette bıraktığının altı çizildi.

Alkış bitti! Sağlık çalışanlarına şiddet hızla eskiye döndü…

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası sağlıkta şiddetin durumunu tespit ve çözüm önerilerini değerlendirmek için 10–13 Ağustos tarihlerinde AHESEN üyelerinden rastgele 397'sine telefonla anket ve 1478 sağlık çalışanıyla da online olarak anket yaptı. AHESEN Bilim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar, anket sonuçlarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu.

* Çalışmalarımız sonucu sağlık çalışanlarının yüzde 94,3'ünün mesleğini icra ederken sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kaldığı tespit edildi. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı bu şiddet oranı 2009 yılı ve öncesinde yüzde 21,2 iken, 2010 – 2014 yıllarında yüzde 39,5 ve 2015 – 2019 yıllarında yüzde 80,4 olarak ortaya konuldu. 2020 yılının ilk yarısında bu oran yüzde 54,9 ulaşmış ve sürekli artış gösteren sağlıkta şiddet olgularının vahametini gözler önüne sermiştir.

AHESEN Bilim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar

* Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının uğradıkları şiddet sayısı ve oranları incelendiğinde ise; şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının yüzde 59,8'u 10 defa ve daha fazla, yüzde 21,6'sı ise 5-10 defa ortalamada gördüğünü ortaya koymuştur. Mesleklerini icra ederken sağlık çalışanlarına uygulanan ‘Sözlü Şiddet' ise yüzde 62,7 iken hem sözlü hem fiziksel şiddete maruz kalanlar da yüzde 35,9'u bulmuştur.

“BEYAZ KOD VERİNCE BİR ŞEY ÇIKMAZ” DİYENLERİN ORANI YÜZDE 46.9

* Bütün bu yaşanan şiddet olaylarında sağlık çalışanların sadece yarısı (yüzde 50,4'ü) beyaz kod vererek yasal yardım talebinde bulunmuştur. Beyaz kod verip yasal yardım talep etmeme nedenleri ise, ‘Tutanaklar tutuluyor, gidip ifade veriliyor, şikâyetçi olunuyor. Mahkeme süreci başlıyor ve hiçbir sonuç alınamıyor' düşüncesinde olan yüzde 64,7 oranındaki sağlık çalışanlarına ek olarak ‘Beyaz kod verince bir şey çıkmaz' diye düşünen sağlık çalışanlarının oranı ise yüzde 46,9'dur.

* Yasal olarak düzenleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu düşünen sağlık çalışanlarının ‘Şiddet uygulayanın serbest bırakılması ile oluşan şartlar'ın olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 87,9'dur. Bunlara ek olarak; ‘Hasta ve/veya yakınlarının aşırı istekte bulunması ve memnuniyetsizliklerinin' yüzde 79,9 oranında sağlıkta şiddeti tetiklediğini, ‘Meslektaşların etiğe/hukuka uymayan hasta taleplerini uygulamalarının ardından, hastaların bunu diğer sağlık çalışanlarından istemesi ve onların hukuksuz talepleri reddetmeleri' nedeniyle oluştuğunu düşünenlerin ise yüzde 78,7 olduğunu belirtmek gerekir.

aile beyaz Bilim Corona mahkeme Sağlık
Loading...