Bugün Serebral Palsi Farkındalık Günü! Belirtileri ve tedavisi…

Kas iskelet sistemi hastalığı olan serebral palsi (beyin felci), en sık rastlanan, buna karşın en az anlaşılan engellilik durumudur. Dünya genelinde 17 milyon serebral palsili olduğu bilinmekte, Türkiye’de ise her yıl 6 binden fazla bebeğe serebral palsi tanısı konulmaktadır. 6 ekimde her yıl tüm dünyada serebral palsili çocuklara dikkat çekmek amacıyla farkındalık günü olarak etkinlikler düzenleniyor.

Bugün Serebral Palsi Farkındalık Günü! Belirtileri ve tedavisi…

Tüm dünyada her yıl 6 Ekim günü, serebral palsili çocuklara dikkat çekmek amacıyla yeşil renkle simgeleştirilen etkinlikler yapılıyor.

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi (SP) kas hareketini ve koordinasyonunu etkileyen bir grup bozukluğu ifade eder. Çoğu durumda, görme, işitme ve duyum da etkilenir.

Belirti ve semptomlar bebeklik döneminde veya okul öncesi yıllarda görülür. Genel olarak, serebral palsi, anormal reflekslerle, uzuvların ve gövdenin gevşekliği veya sertliği, anormal duruş, istem dışı hareketler, dengesiz yürüme veya bunların bir kombinasyonu ile ilişkili bozulmuş hareketlere neden olur.

Serebral palsili kişilerde yutma sorunları ve genellikle gözlerin aynı nesneye odaklanmadığı göz kası dengesizliği olabilir. Serebral palsili kişilerde kas sertliği nedeniyle vücutlarındaki çeşitli eklemlerde hareket açıklığının azalması görülebilir.

Anormal beyin gelişimi veya gelişen beyinde yaralanma serebral palsiye neden olabiliyor.

SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ

Belirti ve semptomlar büyük ölçüde değişebilir. Serebral palsi ile ilişkili hareket ve koordinasyon problemleri şunları içerebilir:

– Kas tonusunda, örneğin çok sert veya çok sarkık olma gibi değişiklikler
– Sert kaslar ve abartılı refleksler (spastisite)
– Normal refleksli katı kaslar (sertlik)
– Kas koordinasyonu eksikliği (ataksi)
– Titreme veya istemsiz hareketler
– Yavaş, yazma hareketleri (atetoz)
– Kollara yüklenme, tek başına oturmak veya sürünmek gibi motor becerilerin gelişmesinde gecikmeler
– Vücudun bir tarafını tercih etmek, örneğin sadece bir elinizle uzanmak veya bir bacağınızı sürüklemek gibi
– Parmak uçlarında yürümek, çömelmiş bir yürüyüş, dizleri çaprazlayan makas benzeri bir yürüyüş, geniş bir yürüyüş veya asimetrik bir yürüyüş gibi zorlu yürüyüşler
– Aşırı düşüş veya yutma ile ilgili sorunlar
– Emme ya da yeme zorluğu
– Konuşma geliştirmede gecikmeler veya konuşma zorluğu
– Pastel boya veya kaşık almak gibi hassas hareketlerde zorluk çekmek
– Nöbetler

Serebral palsi ile ilişkili sakatlık, öncelikle vücudun bir uzuvuyla veya bir tarafıyla sınırlı olabilir veya tüm vücudu etkileyebilir. Serebral palsiye neden olan beyin bozukluğu zamanla değişmez, bu nedenle belirtiler genellikle yaşla birlikte kötüleşmez. Bununla birlikte, agresif tedavi edilmezse kas kısalması ve kas sertliği kötüleşebilir.

Beyin felci ile ilişkili beyin anomalileri de diğer nörolojik problemlere katkıda bulunabilir. Serebral palsili kişilerde ayrıca şunlar olabilir:

– Görme ve işitme zorluğu
– Zihinsel engel
– Nöbetler
– Anormal dokunma veya ağrı algıları
– Ağız hastalıkları
– Ruh sağlığı (psikiyatrik) koşulları
– İdrarını tutamamak

SEREBRAL PALSİ NEDENLERİ

Anormal beyin gelişimi veya gelişen beyinde yaralanma serebral palsiye neden olabilir. Hasar beynin vücut hareketini, koordinasyonunu ve duruşunu kontrol eden kısmını etkiler.

Beyin hasarı genellikle doğumdan önce meydana gelir, ancak doğum sırasında veya yaşamın ilk yıllarında da ortaya çıkabilir. Çoğu durumda, serebral palsinin kesin nedeni bilinmemektedir. Muhtemel sebeplerden bazıları şunlardır:

– Asfiksi neonatorum veya doğum ve doğum sırasında beyne oksijen eksikliği
– Anormal beyin gelişimi ile sonuçlanan gen mutasyonları
bebekte şiddetli sarılık
– Maternal enfeksiyonlar , bu tür Alman kızamık ve herpes simpleks
– Ensefalit ve menenjit gibi beyin enfeksiyonları
– İntrakraniyal kanama veya beyine kanama
– Trafik kazası, düşme veya çocuk istismarı sonucu meydana gelen yaralanmalar.