Sözcü Plus Giriş

Entübe hasta ne demek? Entübasyon nedir ve nasıl uygulanır?

Corona virüsü salgını hakkında bilgiler aktarılırken sık sık kullanılan entübe kelimesi merak uyandırdı. Anlamını bilmeyenler "Entübasyon nedir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki entübe ne demek? Entübasyon nedir ve nasıl uygulanır?

Güncellenme: 12:49, 09/04/2020
Entübe hasta ne demek? Entübasyon nedir ve nasıl uygulanır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar ile Türkiye’de vaka ve ölüm sayılarına ilişkin yeni bilgiler verilirken sıkça entübe kelimesi kullanılıyor. Solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması durumlarında ortaya çıkan entübe nedir? İşte yanıtı…

ENTÜBASYON NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

TREKEAL ENTÜBASYON NEDİR?

Acil hava yolu kontrolünün sağlanmasında baş çene pozisyonu, oral ve nazal airway yerleştirme yetersiz kalabilir. Bu durumda ileri hava yolu açma teknikleri uygulanmalıdır. İleri hava yolu açma teknikleri, trakeal entübasyon ve cerrahi hava yolu teknikleri şeklinde uygulanır.

Hava yolu açıklığının sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla trakeaya tüp yerleştirilmesi işlemine trakeal entübasyon denir.

– Trakeal entübasyon uygulama amaçları
– Hava yolunu açmak ve açık tutmak
– Oksijen vermek
– Solunumu desteklemek ve kontrol altında tutmak
– Farenksteki katı ve sıvı maddelerin akciğerlere kaçmasını (aspirasyonu) önlemektir.

ENTÜBASYONDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER

Entübasyon işlemine başlamadan önce gerekli malzemenin hazır ve çalışır durumda olduğunun kontrolü şarttır. Bu amaçla bulundurulması gereken malzemeler; endotrakeal tüpler, tüp balonunun şişirilmesi için enjektör, tüp stilesi, laringoskop, aspiratör, maske ve ventilasyon olanağı (ambu balonu, anestezi makinesi vs.), oksijen kaynağı ile anestezik ve acil ilaçlardır.

Ayrıca özel durumlarda (zor entübasyon düşünülen vakalarda, servikal immobilizasyon, morbid obezite vs.) özel laringoskop (videolaringoskop gibi), tüp ve bronkoskop gerekebilir.