Grip aşısı uygulamasında puanlama sistemi nasıl yapılıyor?

Corona virüsü pandemisi sürecinde grip aşısı uygulamasında puanlama sistemine geçildi. Charlson Risk Skoru'na göre hesaplanan puanlamada, 5 ve üzeri puan alanlar grip aşısı olabilecek. Peki hangi hastalık kaç puana karşılık geliyor?

Grip aşısı uygulamasında puanlama sistemi nasıl yapılıyor?

Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sisteminde uyguladığı kriterlerde, puanı 5 ve üzeri olan kişiler grip aşısı için ‘uygun’ sayılıyor.

‘Charlson Risk Skoru’na göre hastalıkların puan karşılıkları ise şöyle:

1 puan
Koroner arter hastalığı
Konjestif kalp yetmezliği
Kronik pulmoner hastalık
Peptik ülser hastalığı
Periferik damar hastalığı
Serebrovasküler hastalık
Diabetes mellitus
Karaciğer hastalığı (hafif derecede)
Konnektif doku hastalığı
Demans

2 puan
Diabetes mellitus (uç organ hasarının eşlik ettiği)
Renal hastalık (orta veya ağır derecede)
Hemipleji
Nonmetastatik solid tümör
Lösemi
Lenfoma
Multipl myeloma

3 puan
Karaciğer hastalığı (orta veya ağır derecede)

6 puan
Metastatik solid tümör,
AIDS
Charlson İndeksine Göre Komorbidite Derecesi
Komorbidite derecesi

Toplam puan:
0: Risk Yok.
1-2: Hafif Risk
3-4: Orta Risk
5 ve üzeri: Yüksek Risk

Bu puanlama sistemine göre 5 ve üzeri puanı alanlar Aile Sağlığı Merkezleri’nde grip aşısı olabilecek.

AHEF 2. Başkanı Dr. Eryazğan'dan grip aşısı açıklaması İlginizi Çekebilir AHEF 2. Başkanı Dr. Eryazğan'dan grip aşısı açıklaması AHESEN Başkanı Özer: Grip aşısı, kronik hastalara tek seferliğine reçetesiz verilsin İlginizi Çekebilir AHESEN Başkanı Özer: Grip aşısı, kronik hastalara tek seferliğine reçetesiz verilsin
aile Corona Grip Sağlık Sağlık Bakanlığı tümör Ülser uygulama
Loading...