Kişi başı yıllık Koruyucu Sağlık Hizmeti için ayrılan pay 25 lira 28 kuruş

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı'nın 2021 bütçesinden 16 milyar 392 milyon liranın Şehir Hastanelerine ayrıldığını, buna karşın grip aşısının dahi üretilmesi ya da satın alınması için kaynak ayrılmadığını açıkladı. Merkezi bütçeden kişi başı yıllık Koruyucu Sağlık Hizmeti için ayrılan payın ise sadece 25 lira 28 kuruş olduğu kamuoyu ile paylaşıldı.

Kişi başı yıllık Koruyucu Sağlık Hizmeti için ayrılan pay 25 lira 28 kuruş

TTB Merkez Konseyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmekte olan 2021 yılı sağlık bütçesine yönelik eleştirileri ve önerilerini somut verilerle kamuoyu ile paylaştı.

Bütçede aslan payının Şehir Hastanelerinin olduğu belirtilen açıklamada, “Sağlık Bakanlığı bütçesinin en fazla kısmı, neredeyse dörtte üçü tedavi edici hizmetler adı verilen ve sağlıkta ticarileşme ve metalaşmayı da içeren hizmetlere ayrılmış” denildi. Türkiye'de olası salgınlar karşısında her hangi bir ön hazırlığın olmadığı, grip aşısının dahi üretilmesi ya da satın alınması için kaynak ayrılmadığı vurgulandı.

ASLAN PAYI ŞEHİR HASTANELERİNE

Açıklamada ayrıca “Sağlık Bakanlığı’nın 2021 yılında şehir hastaneleri için ayırdığı tutar beklenildiği gibi, bütçenin büyük kısmını oluşturarak 16 milyar 392 milyon TL’ye çıkmıştır. Kamu ve üniversite hastanelerinin tıbbi cihaz üreticisi ve tedarikçisi firmalara borcunun yaklaşık 17 milyar TL'ye ulaştığı ifade edilmektedir. Bu rakam, Şehir Hastanelerine 2021 yılında ayrılan bütçe ile eşittir” ifadeleri kullanıldı.

BÜTÇEDE PANDEMİ YOK

2021 yılı bütçesinin veya en azından Sağlık Bakanlığı bütçesinin önceki yıllardan farklı olarak salgın koşullarına göre düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapan TTB, “Koruyucu Sağlık Programında Covid-19 pandemisi ile ilgili bir başlık oluşturulmamış. Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin içinde Covid-19 pandemisine sadece bilgi sistemi altyapısı ve teknolojisinin geliştirilmesi olarak yer verilmesi, ayrı bir bütçe ayrılmaması en büyük eksikliktir.  Sağlık Bakanlığı bütçesi pandemi koşullarına uygun hale getirilmeli. Tedavi edici değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin payı artırılmalı” önerisinde bulundu.

FOTO: İHA

DOLAR BAZINDA ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 17 AZALDI

Bütçenin döviz bazında geçtiğimiz yıla göre yüzde 17 azaldığı, dövizdeki artış göz önünde bulundurulduğunda bütçe açığının daha fazla olacağını belirten TTB, Sağlık Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içindeki oranının yüzde 5.7 olduğuna dikkat çekti. TTB'ye göre, geçtiğimiz yıla kıyasla Sağlık Bakanlığı bütçesinde yüzde 32'lik artış olmasına rağmen, enflasyon arındırıldığında artış yüzde 28'in altında kalıyor. 2021 yılında merkezi bütçeden kişi başına sağlık hizmeti harcaması için 477 lira, yalnızca koruyucu sağlık hizmeti için ise yalnızca 25.28 TL ayrılmasının planlandığı görülüyor.

TTB: Türkiye'de salgın kontrolden çıkma noktasına iyice yaklaştı İlginizi Çekebilir TTB: Türkiye'de salgın kontrolden çıkma noktasına iyice yaklaştı
Corona Dolar enflasyon Grip Mersin Sağlık Sağlık Bakanlığı TBMM Türkiye
Loading...