TTB: Kişisel sağlık verileri keyfi olarak işlenemez

Sağlık Bakanlığı'nın kayıt dışı ekonomiyi gerekçe göstererek özel muayenehaneler, özel diş muayenehaneleri, özel ağız diş sağlığı poliklinikleri ve özel ağız diş sağlığı merkezlerinden hastalara ilişkin kişisel sağlık verilerini istemesine Türk Tabipler Birliği (TTB) itiraz etti. TTB, Sağlık Bakanlığına ve tüm Tabip Odalarına birer yazı göndererek, talebin kişisel verilerin korunması yasasına aykırı olduğunu, verilerin paylaşılmasının suç teşkil edeceğini bildirdi.

TTB: Kişisel sağlık verileri keyfi olarak işlenemez

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kayıt dışı ekonomiyi gerekçe göstererek 1 Temmuz itibaren, özel muayenehaneler, özel diş muayenehaneleri, özel ağız diş sağlığı poliklinikleri ve özel ağız diş sağlığı merkezlerinden hekimlerden ve sağlık kuruluşlarından, hastaların kişisel sağlık verilerini istedi. Kişisel verilerin düzenli olarak aktarımı amacıyla Sağlık Bakanlığının veri tabanına bağlanmaları için 1 Eylül tarihine kadar süre tanıdı.

TTB, bakanlık talebinin hukuka aykırı olduğunu, kişisel verilerin paylaşılmasının suç olduğunu açıklayarak, bakanlığı ve Tabip Odalarını uyardı.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YASASINA AYKIRI

TTB Genel Sekreteri Dr.Bülent Nazım Yılmaz imzasıyla Sağlık bakanlığına gönderilen yazıda, talebin “ivedilikle” yeniden değerlendirilmesini istendi. Hastaların sağlık bilgilerinin, en katı kurallarla gizliği korunması gereken veriler olduğuna dikkat çeken TTB, “Bu nedenle, Anayasamızın 20. maddesiyle güvenceye alınmış, Kişisel Verilerin Korunması Yasası’yla da kişinin açık rızası olmaksızın paylaşılması ancak sağlığın korunması gibi belirli amaçlar ve kişilerle sınırlandırılmıştır” denildi.

KAYIT DIŞI EKONOMİ GEREKÇESİ

Sağlık Bakanlığının hastaların kişisel sağlık verilerini istemesine gerekçe olarak kayıt dışı ekonomik etkinliklerin sınırlandırılması gösterildiği belirtilen TTB yazısında “Bu talep Kişisel Verilerin Korunması Yasası'na aykırıdır. Çünkü, sağlık verileri, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla, hastanın açık rızası olmadan paylaşılamaz. Bu amaçla yapılacak paylaşımlar da Bakanlık tarafından veri toplanması ve işlenmesi de hukuka aykırı ve Türk Ceza Yasası uyarınca suçtur.

Meslektaşlarımızın uyarılması için odalarımıza gerekli bilgilendirme yapılmış; Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıyla da bu konudaki yazılarının ivedilikle yeniden değerlendirilmesi istenmiştir” görüşlerine yer verildi.

TTB: Sağlık çalışanları cezalandırılmak isteniyor İlginizi Çekebilir TTB: Sağlık çalışanları cezalandırılmak isteniyor
Corona doktor Kahramanmaraş MHP Sağlık Sağlık Bakanlığı
Loading...