TTB’nin COVID-19 toplantısından Sağlık Bakanlığı’na 16 talep çıktı

Cumartesi yapılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı. COVID-19 salgın sürecinin değerlendirildiği GYK toplantısında, salgının ağırlığının her geçen gün arttığına dikkat çekildi. Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluklarını yerine getirmesi istenerek, sağlık çalışanlarının talepleri 16 ana başlıkta toplandı.

TTB’nin COVID-19 toplantısından Sağlık Bakanlığı’na 16 talep çıktı

TTB'nin Cumartesi günü geniş katılımla yapılan GYK toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı. Sonuç bildirgesinde hekimler ve sağlık çalışanlarının güvenli, sağlıklı çalışma ve yaşam koşullarını hak ettikerine dikkat çekilerek, Sağlık Bakanlığı’ndan bu doğrultudaki talepler 16 maddede sıralandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan COVID-19 nedeniyle bugüne kadar testi pozitif çıkan, yoğun bakıma yatırılan, ilaç tedavisiyle birlikte, evinde izolasyona ayrılan ile COVID-19 hastalığı nedeniyle yaşamını kaybeden bütün sağlık çalışanlarının verilerini açıklaması istendi.

COVID-19 MESLEK HASTALIĞI SAYILMALI

Sonuç bildirgesinde COVID-19 hastalığının, bütün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, düzenlemenin geriye dönük olarak da geçerli olması istendi. Ayrıca, sağlık çalışanlarının ücretlendirilmesinde döner sermaye ve performansa dayalı ücretlendirmenin kaldırılması, sağlık çalışanlarının okul öncesi her yaştan çocukları için haftanın 7 günü, 24 saat süreyle kesintisiz hizmet veren bakımevi, kreş ve anaokulu düzenlemesinin kurum ve ilçe bazında yapılması talep edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HAFTADA BİR PCR TESTİ YAPILMALI

Sağlık çalışanlarının işe geliş ve gidişlerinde ulaşımın parasız olması, kendisini ve toplumu riske atmayacak biçimde güvenli olmasının sağlanması talep edilen sonuç bildirisinde ayrıca şu talepler yer aldı:

*Sağlık çalışanlarına rutin olarak haftada bir PCR ile tarama testi uygulanmalı. PCR (+) olan sağlık çalışanlarının başta ailesi olmak üzere, temas ettikleri herkese rutin bir hizmet olarak test yapılmalı.

*Hastaneye yatış ve ilaç tedavisi endikasyonu olmayan PCR (+) teması olan sağlık çalışanları ücretli izinli sayılmalı, kendi talepleri kapsamında, evde ya da uygun bir kamu kurum ve kuruluşunda karantinaya alınmalı.

*Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki Çalışan Sağlığı Birimlerinin eksiklerinin giderilmesi ve görev alanlarında aktif faaliyette bulunabilmelerinin önündeki engeller ivedilikle kaldırılmalı.

*Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların tümüne parasız olarak grip aşısı uygulanmalı.

*Kronik hastalığı, immün yetmezliği olanlar, gebeler ve emzirenler COVID-19 hastaları veya temaslılarının bulunduğu birimlerde görevlendirilmemeli. Görevli olanların yerleri en kısa sürede uygun biçimde değiştirilmeli.

*Uzun çalışma saatleri sağlık çalışanları için fiziksel ve mental bir risktir. Bu nedenle, COVID-19 hastalarıyla ilgili birimlerde görevli sağlık çalışanlarının çalışma süresi günlük 6 saati geçmemeli.

*Sağlık çalışanları mesleki görev, yetki, uzmanlık alanı ve deneyimlerine göre uygun istihdam edilmeli. Filyasyon görevlendirmelerinde bu alanda mesleki yetkinliği olmayanlar görevlendirilmemeli.

*COVID-19 hastalarına hizmet veren tüm sağlık birimlerinin fizik koşulları pandemi özelliklerine göre düzenlenmeli, sağlık çalışanlarına gerekli olan uygun nitelikteki kişisel koruyucu ekipman yeterli sayıda temin edilmeli.

Loading...