Türk Eczacıları Birliği: Birçok ilacın geri ödeme listesinden çıkarılacağını duyduk

Türk Eczacıları Birliği, birçok ilacın geri ödeme listesinden çıkarılacağına ilişkin bir duyum aldıklarını ve eşdeğer ilaçlarda da geri ödeme payının düşürüleceğine ilişkin duyum aldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada bu uygulamanın vatandaşı ilaca erişimde zor durumda bırakacağını ve yerli ilaca da bir darbe olacağı vurgulandı.

Türk Eczacıları Birliği: Birçok ilacın geri ödeme listesinden çıkarılacağını duyduk

Türk Eczacıları Birliği, çok sayıda ilacın geri ödeme listesinden çıkarılacağına ilişkin bir duyum aldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada eşdeğer ilaçların geri ödemelerinde de değişikliğe gidileceğini belirtilirken, ‘İlaca erişim temel bir haktır, öyle kalmalıdır. Kabul etmiyoruz! Onaylamıyoruz!’ duyurusu yapıldı.

İşte o açıklama…

Basına ve kamuoyuna,

Son dönemde, çok sayıda ilacın geri ödeme listesinden çıkarılacağına ve eşdeğer ilaca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen fark uygulamasının yüzde 10'dan yüzde 5'e çekileceğine dair duyumlar almaktayız. Her şeyden önce bu uygulamadan halk sağlığının, yerli ilaç politikasının, yerli ilaç üreticilerinin ve eczacıların zarar göreceği aşikârdır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen kısmın yüzde 5'e çekilmesi demek, vatandaşın cebinden ilaca ödenen kısmın artması, ilaç alanının ve ilaç alım gücünün daraltılması anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra geri ödeme listesinden çıkarılacak ilaçlar; vatandaşın daha pahalı ilaçlara yönelimine sebep olacak, halkın alım gücünü düşürecek ve halk sağlığına olumsuz etki edecektir.

“YERLİ İLACA DARBE VURMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL”

Öte yandan eşdeğer ilaçlar, büyük oranda yerli ilaçtan oluşmaktadır. Ülke olarak bir yandan yerli ve milli ilacın gelişmesi adına adımlar atarken, bir yandan da eşdeğer ilaca ödenen payın azaltılması birbiriyle bağdaşmamaktadır. Bu yapılan, yerli ilaca darbe vurmaktan başka bir şey değildir. Bunun sonucunda yerli ilaç politikamızın zedelenmesi kaçınılmazdır. Bu uygulamadan en çok zarar görecek olanlar; yerli ilaç sanayisi, vatandaş ve eczacılardır.

Tüm bu iddiaların gerçeklik payı var ise halkın ilaca ulaşımını zorlaştıran bir durum ortaya çıkacaktır. Oysa kolay ulaşılabilir bir sağlık hizmeti için ilaçların geri ödeme kapsamından çıkarılması yerine daha fazla ilaç kaleminin geri ödeme kapsamına alınması gerekmektedir. Kaldı ki daha önce de benzer yöntemler denenmiş; ancak bu yöntemler hiçbir şekilde tasarrufa neden olmamış, aksine geri ödeme listesinden çıkarılan ilaçların fiyatlarının artmasına, halkın ilaca erişiminin zorlaşmasına ve reçeteye daha pahalı ilaç kalemlerinin eklenmesine neden olmuştur. İlaca erişimin kısıtlanması, aynı zamanda daha büyük sağlık sorunlarını da davet etmek demektedir.

Türk Eczacıları Birliği olarak; bu duyumlar ile ilgili ivedilikle şeffaf bir bilgilendirmeyi ve SGK'nın yanıldığımızı ifade etmesini beklediğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Bir sağlık meslek örgütü olarak bu tutumdan vazgeçilmesini tavsiye ediyor, alınacak bu kararların fayda yerine zarar getireceğini hatırlatmak istiyoruz.