Yaşa göre kemik kaynama süresi değişiklik gösterir mi?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor: Yaşa göre kemik kaynama süresi değişiklik gösterir mi?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya, kemik kaynama süresi ile ilgili bilgiler verdi:

Yaşa göre kemik kaynama süresi değişiklik göstermez. Bu halk arasında yanlış bilinen bir bilgidir. Halbuki sağlıklı olduğu sürece erişkinlerde de yaşlılarda da kemik kaynama süresi hemen hemen aynıdır. Farklı olan ise çocukların kemik kaynamasıdır. Çocukların muazzam bir iyileşme potansiyeli vardır ve çok daha erken sürede kemikler düzgün şekilde kaynar. İleri yaş grubunda kemik kaynamasını olumsuz şekilde etkileyen birtakım ilaç kullanımı ve organ yetmezliği durumu olduğu için yaşlılarda kemik kaynaması daha zor olur denilmektedir. Ancak sağlıklı bir yaşlının kemik kaynamasının sağlıklı bir erişkinden hiçbir farkı yoktur.